Najlepsi z najlepszych na Opolszczyźnie – grudzień 2022

Każdy uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu ma swoje osiągnięcia. Staramy się być odkrywcami Waszych talentów. Praca włożona w własny rozwój została nagrodzona stypendiami naukowymi w przypadku