';
Preloader logo

klasa sportowa

Klasa 1s – sportowa

Klasa 1s – sportowa – prowadzona pod patronatem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Grupa siatkarska chłopców prowadzona pod patronatem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Rozszerzenia:

 • Dwa przedmioty rozszerzone realizowane od klasy drugiej do wyboru spośród: biologia, geografia, matematyka, język polski, historia, WOS, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia. 

W tej klasie proponujemy:

 • zwiększoną od klasy pierwszej liczbę godzin języka angielskiego, matematyki i języka polskiego  jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • dla grupy siatkarskiej:
 • specjalistyczny program szkoleniowy opracowany przez sztab szkoleniowy ZAKSY,
 • zajęcia siatkarskie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów piłki siatkowej,
 • udział w rozgrywkach siatkarskich na szczeblu krajowym,
 • odpowiednią bazę treningową, treningi w obiektach MOSiR Kędzierzyn-Koźle,
 • możliwość sportowego rozwoju,
 • zamiejscowym miejsce w bursie w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Jest to klasa dla uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności siatkarskie,  przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia.

Rekrutacja do klasy sportowej jest dwustopniowa i obejmuje zaliczenie próby sprawności fizycznej oraz osiągnięcie progu punktowego pozwalającego na przyjęcie do szkoły. Wymagany jest wniosek rodziców (druk do pobrania ze strony szkoły).

Co potem ?

Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach wyższych takich jak: AWF, fizjoterapia.

Opis oddziału

Opis znajduje się w ofercie oddziałów, tutaj

Kalendarz i zasady testu sprawności 

kliknij po zasady testu

 

KLASA SPORTOWA – kalendarium

 

 1. Pobierz i wypełnij:
  wniosek
  rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie do klasy sportowej
  oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

(pobieranie w ostatnim module okna)

Wypełnione wnioski złóż w sekretariacie szkoły w  terminie  17 kwietnia – 11 maja 2018r.
lub prześlij mailem na adres: lo1kozle@gmail.com
lub faxem na numer:  77 4823305
lub pocztą na adres:    I Liceum Ogólnokształcące

im H. Sienkiewicza,

Ul Piramowicza 36,

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

 1. Przystąp do próby sprawności fizycznej w terminie: 17 maja 2018 r.    godz. 11.00  ( ewentualnie w drugim terminie 24 maja 2018 r.    godz. 13.00) 
 2. Zarejestruj się w systemie rekrutacji elektronicznej na stronie:  https://opolskie.edu.com.pl/kandydat
  w terminie 28 maja – 22 czerwca 2018r.
 3. Wydrukuj ze strony naboru wniosek o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego w K – Koźlu
  Wydrukowany wniosek złóż w sekretariacie szkoły w  terminie  28 maja – 22 czerwca 2018r.
  lub prześlij mailem na adres: lo1kozle@gmail.com
  lub faxem na numer:  77 4823305
  lub pocztą na adres:    I Liceum Ogólnokształcące

im H. Sienkiewicza,

Ul Piramowicza 36,

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 1. 1 czerwca 2018 o godz. 12.00 sprawdź wyniki próby sprawności fizycznej.
 2. Złóż w sekretariacie szkoły świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych  wymaganych dokumentów,

lub prześlij  pocztą na adres:    I Liceum Ogólnokształcące

im H. Sienkiewicza,

Ul Piramowicza 36,

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i do klasy sportowej 11 lipca 2018 r. do godz. 12.00
 2. Znalazłeś /aś się na liście osób zakwalifikowanych do klasy sportowej! Potwierdź wolę podjęcia nauki w klasie sportowej dostarczając do sekretariatu szkoły oryginalne dokumenty ( o ile nie dostarczono wcześniej). W terminie 11 – 13 lipca 2018 r. do 12.00
 3. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów w szkole nastąpi 16 lipca 2018 r. godz. 14.00

Dalsze szczegóły i dokumenty; 

wyniki testów:

Zakwalifikowani do przyjęcia do klasy mistrzostwa sportowego piłka siatkowa chłopców

 1. Jakub Cielontko
 2. Oskar Piwowarek
 3. Jakub Wypchoł
 4. Szymon Matuszewski
 5. Mikołaj Michalik
 6. Arkadiusz Michałek
 7. Borys Malinowski
 8. Sebastian Nowak
 9. Bartosz Mojzyk
 10. Maciej Wysocki
 11. Bartek Szalecki
 12. Marcel Bujak
 13. Kacper Grabkowski
 14. Stanisław Krajewski

Lista oczekujących (rezerwowa)

 1. Bartek Gilewicz
 2. Patryk Zych
 3. Oliwier Radziej
 4. Mateusz Kaczmarczyk
 5. Piotr Scisłowski
 6. Dawid Czapla
 7. Mateusz Zimer
 8. Tymoteusz Zadeberny
 9. Krzysztof Molan
 10. Tomasz Cembula

 

 

Wnioski i pisma rodziców związane z klasą sportową:

wniosek rodzica o przyjęcie do kl. sportowej  w roku szkolnym 2018/2019

zgoda rodzica na uczęszczanie do kl. sportowej  w roku szkolnym 2018/2019

oświadczenie rodzica nt zdrowia i testu sprawności do kl. sportowej  w roku szkolnym 2018/2019

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook