';
Preloader logo

ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa mistrzostwa sportowego

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału mistrzostwa sportowego po szkole podstawowej

Oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji sportowych dziecka

 

 

KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

Oznaczenie oddziału/ profilu

Mistrzostwa Sportowego

patronat Klubu ZAKSA S.A.

Przedmioty rozszerzone

·         biologia i geografia, rozszerzone od klasy pierwszej,

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: matematyka, język angielski, język niemiecki (z możliwością przystąpienia w szkole do bezpłatnego egzaminu DSD I lub DSD II i zdobycie certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie A2/B1 lub C1/ B2)

Przedmioty uzupełniające ·         zamiast trzeciego przedmiotu rozszerzonego można realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające pozwalających na lepsze przygotowanie do matury podstawowej: matematyka w praktyce, konteksty kulturowe w języku polskim, konwersacje w języku angielskim
Nauczane języki

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej: angielski lub niemiecki

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Wymagania zdrowotne Informacja oraz terminy zostaną podane wkrótce.
Możliwości kontunuowania kształcenia

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności siatkarskie,  przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia. Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach wyższych takich jak: AWF, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, trenerskich.  

 

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         treningi piłki prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów piłki siatkowej na obiektach sportowych klubu ZAKSA oraz Mosir-u,

·         zajęcia z trenerem przygotowania fizycznego służące  wprowadzeniu młodego zawodnika do świadomego doboru obciążeń siłowych oraz możliwości poprawy wydolności i sprawności,

·         zajęcia z fizjoterapeutą polegające między innymi  na eliminowaniu przykurczy mięśniowych,  poznaniu metod walki z nimi jak również sposobów  korygowania  wad postawy,

·         doraźne uzupełnianie procesu treningowego o zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb motorycznych i ruchowych  w lokalnym Studio Fitness,

·         możliwość awansu zawodniczego począwszy od  rozgrywek na poziomie  kadeta, juniora aż po wprowadzenie do grup seniorskich między innymi  ZAKSA Strzelce Opolskie , ZAKSA,

·         udział w ogólnopolskich  turniejach piłki siatkowej oraz obozach  sportowych,

·         bezpłatne wejścia na mecze ligowe Klubu ZAKSA,

·         zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie w bursie nieopodal szkoły

Próba sprawności fizycznej – zasady testu do pobrania

kliknij po zasady testu

Facebook