';
Preloader logo

ODDZIAŁ SPORTOWY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM ORAZ ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ODDZIAŁ SPORTOWY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Oznaczenie oddziału

Sportowy

patronat Klubu ZAKSA S.A.

Przedmioty rozszerzone

·         dwa przedmioty rozszerzone od klasy drugiej do wyboru spośród: historia, WOS,  geografia, język angielski, język niemiecki, język polski,  matematyka, informatyka,  biologia, chemia, fizyka.

 

Przedmioty uzupełniające

·         historia i społeczeństwo albo przyroda,  w zależności od wybranych rozszerzeń,

·         ścieżka przedmiotów uzupełniających pozwalających na lepsze przygotowanie do matury podstawowej: matematyka w praktyce, konteksty kulturowe w języku polskim, konwersacje w języku angielskim

Nauczane języki

·         kontynuacja z gimnazjum: angielski lub niemiecki,

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Wymagania zdrowotnej warunki utworzenia oddziału

Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest złożenie w terminie określonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty (przełom kwietnia  maja):

·         wniosku rodzica o przyjęcie do klasy sportowej,

·         zaświadczenia od lekarza medycyny sportu o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,

·         zgody rodzica na kształcenie w klasie sportowej,

·         zaliczenie próby sprawności fizycznej w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

Klasa będzie utworzona jeżeli co najmniej 20 kandydatów spełni powyższe wymagania.

Dla kogo jest dedykowany oddział, możliwości kontynuowania kształcenia, współpraca z uczelniami wyższymi Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności siatkarskie,  przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia. Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach wyższych takich jak: AWF, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, trenerskich.
Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         treningi piłki prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów piłki siatkowej na obiektach sportowych klubu ZAKSA oraz Mosir-u,

·         zajęcia z trenerem przygotowania fizycznego służące  wprowadzeniu młodego zawodnika do świadomego doboru obciążeń siłowych oraz możliwości poprawy wydolności i sprawności,

·         zajęcia z fizjoterapeutą polegające między innymi  na eliminowaniu przykurczy mięśniowych,  poznaniu metod walki z nimi jak również sposobów  korygowania  wad postawy,

·         doraźne uzupełnianie procesu treningowego o zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb motorycznych i ruchowych  w lokalnym Studio Fitness,

·         możliwość awansu zawodniczego począwszy od  rozgrywek na poziomie  kadeta, juniora aż po wprowadzenie do grup seniorskich między innymi  w ZAKSA Strzelce Opolskie , ZAKSA,

·         udział w ogólnopolskich  turniejach piłki siatkowej oraz obozach  sportowych,

·         bezpłatne wejścia na mecze ligowe Klubu ZAKSA,

·         zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie w bursie nieopodal szkoły

ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oznaczenie oddziału

Mistrzostwa Sportowego

patronat Klubu ZAKSA S.A.

Przedmioty rozszerzone

·         biologia i geografia, rozszerzone od klasy pierwszej,

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: matematyka, język angielski, język niemiecki

 

Przedmioty uzupełniające ·         zamiast trzeciego przedmiotu rozszerzonego można realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające pozwalających na lepsze przygotowanie do matury podstawowej: matematyka w praktyce, konteksty kulturowe w języku polskim, konwersacje w języku angielskim
Nauczane języki

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej: angielski lub niemiecki

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Wymagania zdrowotne i warunki utworzenia oddziału

Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest złożenie w terminie określonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty (przełom kwietnia  maja):

·         wniosku rodzica o przyjęcie do klasy sportowej,

·         zaświadczenia od lekarza medycyny sportu o braku przeciwskazań do uprawiania sportu,

·         zgody rodzica na kształcenie w klasie sportowej,

·         zaliczenie próby sprawności fizycznej w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

Klasa będzie utworzona jeżeli co najmniej 14 kandydatów spełni powyższe wymagania.

Dla kogo jest dedykowany oddział, możliwości kontynuowania kształcenia, współpraca z uczelniami wyższymi Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności siatkarskie,  przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia. Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach wyższych takich jak: AWF, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, trenerskich.
Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         treningi piłki prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów piłki siatkowej na obiektach sportowych klubu ZAKSA oraz Mosir-u,

·         zajęcia z trenerem przygotowania fizycznego służące  wprowadzeniu młodego zawodnika do świadomego doboru obciążeń siłowych oraz możliwości poprawy wydolności i sprawności,

·         zajęcia z fizjoterapeutą polegające między innymi  na eliminowaniu przykurczy mięśniowych,  poznaniu metod walki z nimi jak również sposobów  korygowania  wad postawy,

·         doraźne uzupełnianie procesu treningowego o zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb motorycznych i ruchowych  w lokalnym Studio Fitness,

·         możliwość awansu zawodniczego począwszy od  rozgrywek na poziomie  kadeta, juniora aż po wprowadzenie do grup seniorskich między innymi  ZAKSA Strzelce Opolskie , ZAKSA,

·         udział w ogólnopolskich  turniejach piłki siatkowej oraz obozach  sportowych,

·         bezpłatne wejścia na mecze ligowe Klubu ZAKSA,

·         zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie w bursie nieopodal szkoły

 

Opis oddziału

Opis znajduje się w ofercie oddziałów, tutaj

Kalendarz i zasady testu sprawności 

kliknij po zasady testu

KLASA SPORTOWA – kalendarium

opublikujemy w lutym

Dalsze szczegóły i dokumenty; 

wyniki testów:

Zakwalifikowani do przyjęcia do klasy mistrzostwa sportowego piłka siatkowa chłopców

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook