';
Preloader logo

klasa sportowa

Klasa 1s – sportowa

Klasa 1s – sportowa – prowadzona pod patronatem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Grupa siatkarska chłopców prowadzona pod patronatem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Rozszerzenia:

 • Dwa przedmioty rozszerzone realizowane od klasy drugiej do wyboru spośród: biologia, geografia, matematyka, język polski, historia, WOS, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia. 

W tej klasie proponujemy:

 • zwiększoną od klasy pierwszej liczbę godzin języka angielskiego, matematyki i języka polskiego  jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • dla grupy siatkarskiej:
 • specjalistyczny program szkoleniowy opracowany przez sztab szkoleniowy ZAKSY,
 • zajęcia siatkarskie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów piłki siatkowej,
 • udział w rozgrywkach siatkarskich na szczeblu krajowym,
 • odpowiednią bazę treningową, treningi w obiektach MOSiR Kędzierzyn-Koźle,
 • możliwość sportowego rozwoju,
 • zamiejscowym miejsce w bursie w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Jest to klasa dla uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności siatkarskie,  przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia.

Rekrutacja do klasy sportowej jest dwustopniowa i obejmuje zaliczenie próby sprawności fizycznej oraz osiągnięcie progu punktowego pozwalającego na przyjęcie do szkoły. Wymagany jest wniosek rodziców (druk do pobrania ze strony szkoły).

Co potem ?

Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach wyższych takich jak: AWF, fizjoterapia.

Opis oddziału

Opis znajduje się w ofercie oddziałów, tutaj

Kalendarz i zasady testu sprawności 

kliknij po zasady testu

 

KLASA SPORTOWA – kalendarium

 

 1. Pobierz i wypełnij:
  wniosek
  rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie do klasy sportowej
  oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

(pobieranie w ostatnim module okna)

Wypełnione wnioski złóż w sekretariacie szkoły w  terminie  17 kwietnia – 11 maja 2018r.
lub prześlij mailem na adres: lo1kozle@gmail.com
lub faxem na numer:  77 4823305
lub pocztą na adres:    I Liceum Ogólnokształcące

im H. Sienkiewicza,

Ul Piramowicza 36,

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

 1. Przystąp do próby sprawności fizycznej w terminie: 17 maja 2018r. ( ewentualnie w drugim terminie 24 maja 2018r.)
 2. Zarejestruj się w systemie rekrutacji elektronicznej na stronie:  https://opolskie.edu.com.pl/kandydat
  w terminie 28 maja – 22 czerwca 2018r.
 3. Wydrukuj ze strony naboru wniosek o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego w K – Koźlu
  Wydrukowany wniosek złóż w sekretariacie szkoły w  terminie  28 maja – 22 czerwca 2018r.
  lub prześlij mailem na adres: lo1kozle@gmail.com
  lub faxem na numer:  77 4823305
  lub pocztą na adres:    I Liceum Ogólnokształcące

im H. Sienkiewicza,

Ul Piramowicza 36,

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 1. 1 czerwca 2018 o godz. 12.00 sprawdź wyniki próby sprawności fizycznej.
 2. Złóż w sekretariacie szkoły świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych  wymaganych dokumentów,

lub prześlij  pocztą na adres:    I Liceum Ogólnokształcące

im H. Sienkiewicza,

Ul Piramowicza 36,

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i do klasy sportowej 11 lipca 2018 r. do godz. 12.00
 2. Znalazłeś /aś się na liście osób zakwalifikowanych do klasy sportowej! Potwierdź wolę podjęcia nauki w klasie sportowej dostarczając do sekretariatu szkoły oryginalne dokumenty ( o ile nie dostarczono wcześniej). W terminie 11 – 13 lipca 2018 r. do 12.00
 3. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów w szkole nastąpi 16 lipca 2018 r. godz. 14.00

Dalsze szczegóły i dokumenty; 

Tu opublikujemy wyniki testów

Wnioski i pisma rodziców związane z klasą sportową:

wniosek rodzica o przyjęcie do kl. sportowej  w roku szkolnym 2018/2019

zgoda rodzica na uczęszczanie do kl. sportowej  w roku szkolnym 2018/2019

oświadczenie rodzica nt zdrowia i testu sprawności do kl. sportowej  w roku szkolnym 2018/2019

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook