';
Preloader logo

ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Obowiązkowo wniosek rodzica w terminie do 20 maja 2020

Wniosek do pobrania

ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

Oznaczenie oddziału/ profilu

Mistrzostwa Sportowego

patronat Klubu ZAKSA S.A.

Przedmioty rozszerzone

·         biologia i geografia, rozszerzone od klasy pierwszej,

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: matematyka, język angielski, język niemiecki (z możliwością przystąpienia w szkole do bezpłatnego egzaminu DSD I lub DSD II i zdobycie certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie A2/B1 lub C1/ B2)

Przedmioty uzupełniające ·         zamiast trzeciego przedmiotu rozszerzonego można realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające pozwalających na lepsze przygotowanie do matury podstawowej: matematyka w praktyce, konteksty kulturowe w języku polskim, konwersacje w języku angielskim
Nauczane języki

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej: angielski lub niemiecki

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Wymagania zdrowotne

Warunkiem przyjęcia do oddziału mistrzostwa sportowego jest:

·         złożenie w terminie od 11 maja – 20 maja 2020 wniosku rodzica o przyjęcie do klasy sportowej,

·         złożenie w terminie od 11 maja – 20 maja 2020 zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do uprawiania sportu,

·         zaliczenie próby sprawności fizycznej. Terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej 21 maja – 27 maja 2020 lub 15 czerwca – 17 czerwca 2020 (wyniki podane do wiadomości 10 czerwca 2020, dla drugiego  terminu 19 czerwca 2020)

Klasa będzie utworzona jeżeli co najmniej 14 kandydatów spełni powyższe wymagania.

Możliwości kontunuowania kształcenia

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności siatkarskie,  przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia. Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach wyższych takich jak: AWF, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, trenerskich.  

 

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         treningi piłki prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów piłki siatkowej na obiektach sportowych klubu ZAKSA oraz Mosir-u,

·         zajęcia z trenerem przygotowania fizycznego służące  wprowadzeniu młodego zawodnika do świadomego doboru obciążeń siłowych oraz możliwości poprawy wydolności i sprawności,

·         zajęcia z fizjoterapeutą polegające między innymi  na eliminowaniu przykurczy mięśniowych,  poznaniu metod walki z nimi jak również sposobów  korygowania  wad postawy,

·         doraźne uzupełnianie procesu treningowego o zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb motorycznych i ruchowych  w lokalnym Studio Fitness,

·         możliwość awansu zawodniczego począwszy od  rozgrywek na poziomie  kadeta, juniora aż po wprowadzenie do grup seniorskich między innymi  ZAKSA Strzelce Opolskie , ZAKSA,

·         udział w ogólnopolskich  turniejach piłki siatkowej oraz obozach  sportowych,

·         bezpłatne wejścia na mecze ligowe Klubu ZAKSA,

·         zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie w bursie nieopodal szkoły

Próba sprawności fizycznej w terminie 21 maja – 27 maja 2020  zasady testu do pobrania  

 

 

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook