';
Preloader logo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Informacje o uczniu

Dbamy o to, by rodzice mieli jak najlepszy dostęp do informacji o postępach w nauczaniu oraz o zachowaniu swoich dzieci. Zachęcamy do  kontaktu ze szkołą – z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów w czasie organizowanych spotkań informacyjnych.

Informujemy, że w każdej chwili rodzice mają dostęp do pełnej informacji o ocenach i frekwencji oraz do podstawowych statystyk za pośrednictwem internetu – na stronie dziennika elektronicznego.  Dostęp jest nieodpłatny.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

LP Zdarzenie Data
1.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach wolnych szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

13 października 2023r.

21 marca 2024r.

26 kwietnia 2024r.

2, 9, 13, 31 maja 2024r.

20 czerwca 2024r.

2. Zebrania informacyjne dla rodziców

13 września 2023r.

22 listopada 2023r.

31 stycznia 2024r.

3 kwietnia 2024r.

5 czerwca 2024r.

3. Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 30 września 2023r.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 – 1 stycznia 2024r.
5. Klasyfikacja za I semestr 10 stycznia 2024
6.

Rozpoczęcie II semestru nauki

 

11 stycznia 2024r.

 

7. Ferie zimowe 15 stycznia – 28 stycznia 2024r.
8. Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych 7 lutego 2024r.
9. Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca –

2 kwietnia 2024r.

10. Podanie propozycji ocen rocznych i oceny z zachowania uczniom klas czwartych 3 kwietnia 2024r.
11.

Konferencja klasyfikacyjna dla klas IV

 

17 kwietnia 2024r.
12. Zakończenie nauki klas IV, pożegnanie abiturientów 26 kwietnia 2024r
13. Egzamin maturalny w terminie głównym 7 -25 maja 2024r.
14. Podanie propozycji ocen rocznych i oceny z zachowania uczniom klas I -III 3 czerwca 2024r.
15. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym 3 – 17 czerwca 2024r.
16. Konferencja klasyfikacyjna klas I – III 17 czerwca 2024r.
17. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla młodzieży 21 czerwca 2024r.
18. Świadectwa maturalne 9 lipca  2024r.
19. Poprawkowy pisemny egzamin maturalny

część pisemna 20 sierpnia 2024r.

część ustna 21 sierpnia 2024r.

20. Egzaminy poprawkowe  27-28 sierpnia 2024r.

 

Facebook