';
Preloader logo

Spotkania informacyjne

Informacje o uczniu

Dbamy o to, by rodzice mieli jak najlepszy dostęp do informacji o postępach w nauczaniu oraz o zachowaniu swoich dzieci. Zachęcamy do  kontaktu ze szkołą – z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów w czasie organizowanych spotkań informacyjnych.

Informujemy, że w każdej chwili rodzice mają dostęp do pełnej informacji o ocenach i frekwencji oraz do podstawowych statystyk za pośrednictwem internetu – na stronie dziennika elektronicznego.  Dostęp jest nieodpłatny.

Terminy spotkań z wychowawcą, z Radą Rodziców

Pierwsze spotkanie informacyjne z rodzicami będzie miało miejsce 13 września 2017 r.

Rodzice klas pierwszych – spotkanie w auli z dyrektorem szkoły o godz. 16:45, następnie z wychowawcą – godz. 17. 00

Rodzice klas drugich i trzecich – spotkania z wychowawcami.

Nr sal będą podane na plakacie w holu głównym.

 

O godz. 18 zebranie Rady Rodziców; prosimy o przybycie całych rad oddziałów (po trzy osoby z klasy).

Zapraszamy!

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook