';
Preloader logo

Spotkania informacyjne

Informacje o uczniu

Dbamy o to, by rodzice mieli jak najlepszy dostęp do informacji o postępach w nauczaniu oraz o zachowaniu swoich dzieci. Zachęcamy do  kontaktu ze szkołą – z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów w czasie organizowanych spotkań informacyjnych.

Informujemy, że w każdej chwili rodzice mają dostęp do pełnej informacji o ocenach i frekwencji oraz do podstawowych statystyk za pośrednictwem internetu – na stronie dziennika elektronicznego.  Dostęp jest nieodpłatny.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

LP Zdarzenie Data
1.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 W dniach wolnych szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

30 września 2022r.

31 października 2022r.

2022r.

28 kwietnia 2023r.

2,4,5,8 maja 2023r.

17 czerwca 2023r.

22 czerwca 2023r.

2.

Zebrania informacyjne dla rodziców.

 

14 września 2022r.

30 listopada 2022r.

25 stycznia 2023r.

5 kwietnia 2023r.

7 czerwca 2023r.

3. Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych. 30 września 2022r.
4. Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2022r.
5. Klasyfikacja za I semestr.

18 stycznia 2023r.

 

6.

Rozpoczęcie II semestru nauki.

 

19 stycznia 2023r.

 

7. Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych i weryfikacja deklaracji. 7 lutego 2023r.
8. Ferie zimowe. 13 lutego – 26 lutego 2023r.
9. Podanie propozycji ocen rocznych i oceny z zachowania uczniom klas czwartych. 3 kwietnia 2023r.
10. Wiosenna przerwa świąteczna

6  kwietnia –

11 kwietnia 2023r.

11. Zakończenie nauki klas IV, pożegnanie abiturientów 28 kwietnia 2023r
12. Pisemny egzamin maturalny 4 -23 maja 2023r.
13. Ustny egzamin maturalny 10 – 23 maja 2023r.
14. Podanie propozycji ocen rocznych i oceny z zachowania uczniom klas I -III 2 czerwca 2023r.
15. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym 1 – 19 czerwca 2023r.
16. Konferencja klasyfikacyjna klas I – III 20 czerwca 2023r.
17. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla młodzieży 23 czerwca 2023r.
18. Rozdanie świadectw maturalnych (wychowawcy klas trzecich) 7 lipca  2023r.
19. Egzaminy poprawkowe.  25 sierpnia 2023r.

Terminy spotkań z wychowawcą, z Radą Rodziców

Pierwsze spotkanie informacyjne z rodzicami będzie miało miejsce 14 września 2022 r.

Rodzice klas pierwszych – spotkanie w auli z dyrektorem szkoły o godz. 17:30

Rodzice klas drugich, trzecich i czwartych 17:30- spotkania w salach z wychowawcami.

Nr sal będą podane na plakacie w holu głównym.

 

O godz. 18:30 zebranie Rady Rodziców; prosimy o przybycie całych rad oddziałów (po trzy osoby z klasy).

Zapraszamy!

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook