';
Preloader logo

Nasza misja: Wspieramy młodych ludzi w życiowym rozwoju, kształcimy ich niezależność intelektualną oraz uważność na potrzeby człowieka i świata.

Tytułem wstępu

Drogi Kandydacie,

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie naszych Kandydatów,

 

Misją naszej szkoły jest rozwijanie dociekliwych, ciekawych świata, refleksyjnych i zaangażowanych młodych ludzi, którzy pomagają tworzyć lepszy i pełen pokoju świat. Stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia: naukowy, społeczny, emocjonalny, kulturalny i fizyczny. W naszym przekonaniu dobrze wykształcony człowiek to osoba o szerokich horyzontach, niezależna w myśleniu, która potrafi widzieć więcej i głębiej, a w swoim patrzeniu na świat uwzględnia dobro człowieka.

 

Uczymy pracowitości, odpowiedzialności i krytycznego myślenia, rozwijamy wewnętrzną motywację do nauki. Zaszczepiamy w naszych uczniach chęć do uczenia się przez całe życie i uświadamiamy, że najważniejsza jest droga, którą przebywamy w procesie uczenia się, a nie osiąganie samych celów. Łącząc tradycyjne i nowoczesne metody nauczania uczymy kooperatywnie, a w procesie oceniania udzielamy konstruktywnej i wspierającej informacji zwrotnej. Ufając naszym uczniom, pozostawiamy im wybór, w ten sposób dajemy im poczucie sprawstwa i przygotowujemy do przejęcia odpowiedzialności za swoje życie.

 

Nasz absolwent ma świadomość, że wiedza, którą zdobył i wciąż zdobywa, ma służyć pomnażaniu dobra w sobie i  świecie, a rozwój naukowy powinien iść w parze z rozwojem osobistym.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. My jesteśmy dla każdego ucznia.

 

Dyrektorka

Małgorzata Targosz

 

Nasza misja Wspieramy młodych ludzi w życiowym rozwoju, kształcimy ich niezależność intelektualną oraz uważność na potrzeby człowieka i świata
Nasze wartości

·         Szacunek – działamy w dobrej wierze szanując godność człowieka

·         Współpraca – działamy jako jeden zespół, przez co jesteśmy silniejsi

·         Odwaga – do wyzwań podchodzimy z otwartym umysłem i elastycznie

·         Odpowiedzialność – działamy w sposób godny zaufania, przejmując odpowiedzialność za efekt

·         Kompetencja – stale inwestujemy w swój rozwój we wszystkich obszarach ważnych w życiu

Jak uczymy?

·         W centrum uwagi jest uczeń i jego potrzeby rozwojowe

·         Pracujemy warsztatowo i laboratoryjnie, nadajemy praktyczny sens nauce

·         Rozwijamy zdolność myślenia, stawiamy na rozwój kompetencji przyszłości

·         Angażujemy w proces uczenia się stosując odwrócone techniki i uczenie się nawzajem od siebie

·         Rozwijamy motywację wewnętrzną wdrażając do uczenia się przez całe życie

·         Stawiamy ambitne cele i podajemy kryteria sukcesu, dzięki czemu uczeń wie do czego dąży

·         Koncentrujemy się na istotnych treściach, przez co uruchamiamy dogłębne uczenie się

Jak oceniamy?

 

·         Uczenie to proces, doceniamy postęp

·         Informujemy co i jak będzie oceniane, nie zaskakujemy uczniów

·         Stosujemy ocenę sumującą wyrażoną w procentach, która dokładnie odzwierciedla postęp

·         Stosujemy ocenianie kształtujące, które pomaga się uczyć.

·         Udzielamy konstruktywnej informacji zwrotnej, nie kategoryzujemy

Jakie tworzymy relacje?

 

·         Traktujemy się z życzliwością

·         Komunikujemy się bez przemocy

·         Słuchamy potrzeb

·         Redukujemy stres

·         Współdziałamy w projektowaniu edukacji

Jak pracują nauczyciele?

·         Wspierają

·         Towarzyszą

·         Motywują do rozwoju

·         Aranżują sytuacje edukacyjne

·         Stale się rozwijają, mają pasje

Facebook