';
Preloader logo

Do pobrania

Zasoby

Poniżej znajdują się linki do dokumentów szkoły, formularzy i innych materiałów. Pliki *.pdf otwierają się w nowej zakładce; po wydrukowaniu można je wypełnić i przesłać (dostarczyć) do sekretariatu szkoły.

Można również – po ich podpisaniu i zeskanowaniu – przesłać do szkoły pocztą mailową.

Pliki *.doc, *.docx są edytowalne. Proszę nie zapominać o konieczności własnoręcznego podpisywania dokumentów!

Prawa autorskie do dokumentów należą do szkoły. Ich wykorzystanie przez podmioty nie związane ze szkołą do własnych celów wymagają zgody dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.

Wzory pism do pobrania

Opinia lekarza wf

Podanie o zwolnienie z wf załącznik

Podanie o zwolnienie z części ćwiczeń

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Upoważnienie do odbioru świadectwa maturalnego/ukończenia szkoły

KLASA SPORTOWA

Klasa sportowa – wniosek rodzica o przyjęcie do kl. sportowej po gimnazjum oraz do klasy mistrzostwa sportowego po szkole podstawowej  w roku szkolnym 2019/2020 2019-wniosek rodzica

Klasa sportowa – zgoda rodzica na uczęszczanie do kl.  sportowej po gimnazjum oraz do klasy mistrzostwa sportowego po szkole podstawowej  w roku szkolnym 2019/2020 2019_zgoda_rodzica _ siatkarska

Klasa sportowa – oświadczenie rodzica nt zdrowia i testu sprawności do kl. sportowej  w roku szkolnym 2019/2020

Statut, regulaminy, załączniki

Facebook