';
Preloader logo

ODDZIAŁY DLA MŁODZIEŻY

OFERTA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Oznaczenie oddziału/ profilu MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
Przedmioty rozszerzone

·         matematyka i fizyka, rozszerzone od klasy pierwszej,

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: informatyka, język angielski, język niemiecki  (z możliwością przystąpienia w szkole do bezpłatnego egzaminu DSD I lub DSD II i zdobycie certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie A2/B1 lub C1/ B2)

Nauczane języki

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej: angielski lub niemiecki,

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Możliwości kontunuowania kształcenia

Oddział dedykowany jest tym, dla których rozwiązywanie problemów matematycznych jest fascynującą przygodą, a interesuje ich poznawanie zjawisk fizycznych, nowoczesnych technologii informacyjnych i oprogramowania informatycznego stosowanego w  różnych dziedzinach życia. Skupia ludzi kreatywnych, chętnych do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Wdraża do logicznego i abstrakcyjnego myślenia, a także strategicznego planowania i algorytmicznego rozwiązywania problemów.

Zajęcia w tej klasie przygotowują do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych: matematyka, fizyka, informatyka, astronomia, automatyka i robotyka, elektronika, budownictwo, architektura, mechatronika, na kierunkach ekonomicznych i marketingowych na najlepszych krajowych i zagranicznych uczelniach.

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         możliwość udziału w konkursach przedmiotowych m.in. Kangur Matematyczny, Mała Olimpiada Matematyczna, Turniej Fizyczny,

·         udział w klasie drugiej w tygodniowych warsztatach matematycznych,

·         udział w ciekawych wykładach i pokazach fizycznych na uczelniach wyższych oraz spotkania z naukowcami, które organizujemy w naszej auli,

·         rozwijanie swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych koła matematyczno-informatycznego,

·         udział w lidze zadaniowej i treningach maturalnych,

·         udział w projektach, np. obecnie realizowany jest projekt  Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczący bezpieczeństwa w sieci,

 

 

 

 

Oznaczenie oddziału/ profilu BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Przedmioty rozszerzone

·         biologia i chemia rozszerzone od klasy pierwszej,

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: matematyka, język angielski, język niemiecki (z możliwością przystąpienia w szkole do bezpłatnego egzaminu DSD I lub DSD II i zdobycie certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie A2/B1 lub C1/ B2)

 

Przedmioty uzupełniające ·         zamiast trzeciego przedmiotu rozszerzonego można realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające: laboratorium biochemiczne
Nauczane języki

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej: angielski lub niemiecki,

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Możliwości kontunuowania kształcenia

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje  zainteresowania  i uzdolnienia przyrodnicze  a w przyszłości zamierzają zostać studentami medycyny, farmacji, weterynarii, fizykoterapii, biologii, biotechnologii, technologii żywienia, dietetyki, chemii, biochemii, inżynierii sanitarnej, inżynierii chemicznej ,ochrony środowiska,  ratownictwa medycznego, kosmetologii.

Współpracujemy z: Uniwersytetem Opolskim (Wydział Chemii), Politechniką Opolską (Wydział Biotechnologii), Uniwersytetem Wrocławskim (Wydział Chemii i Przyrodniczy), Uniwersytetem Jagiellońskim (Wydział Anatomii Człowieka), Uniwersytetem Śląskim (Wydział Biotechnologii).

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii, podczas których uczniowie wykonują samodzielnie  doświadczenia w nielicznych grupach, pozyskując umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami,

·         zajęcia wyjazdowe do profesjonalnych laboratoriów badawczych na Uniwersytetach Wrocławskim i Opolskim,

·         udział w tygodniowych warsztatach ekologicznych,

·         realizacje ciekawych projektów prozdrowotnych, np.: „Ratuj życie swoim szpikiem”, „Ekoqchnia – jem z głową”, „Znamię, znam je!”, „Obudź się póki HCV śpi”, „GMO”, „Tak dla krwiodawstwa”, itp.

·         spotkania z naukowcami z uczelni wyższych, które organizujemy w naszej auli,

·         rozmaite zajęcia pozalekcyjne, np.: kółko chemiczne, kółko biologiczne, kółko ekologiczne, treningi maturalne, konsultacje dla uczniów, spotkania drużyny pierwszej pomocy PCK,

·         przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,

·         działalność wolontaryjną na rzecz: Fundacji DKMS, Domu Dziecka Kędzierzynie-Koźlu, Markotu- Domu Samotnej Matki z Dzieckiem, PCK, Ośrodka Kuratorskiego, Animals, Przytuliska Dębowa, Schroniska dla zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu, RCKiK w Opolu,

·         zdobycie dodatkowych uprawnień: Certyfikat Kursu Udzielania Pierwszej Pomocy PCK oraz Certyfikat Wolontariusza DKMS-u

 

 

 

 

Oznaczenie oddziału/ profilu

JĘZYKOWO-GEOGRAFICZNY

patronat instytucji Schulen: Partner der Zukunft

Przedmioty rozszerzone

·         język angielski lub niemiecki i geografia, rozszerzone od klasy pierwszej,

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: matematyka, język angielski, język niemiecki (z możliwością przystąpienia w szkole do bezpłatnego egzaminu DSD I lub DSD II i zdobycie certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie A2/B1 lub C1/ B2).

Nauczane języki

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej: angielski lub niemiecki,

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Możliwości kontunuowania kształcenia

Klasa językowo-geograficzna stworzona została z myślą o uczniu zainteresowanym zagadnieniami z zakresu ekonomii, gospodarki, zarządzania, który ponadto pragnie doskonalić znajomość języków obcych, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci mogą studiować na wszystkich kierunkach filologicznych, ekonomicznych, ponadto mogą wybrać stosunki międzynarodowe, gospodarkę przestrzenną, gospodarkę turystyczną a także geografię, geodezję i kartografię,  geologię, turystykę, logistykę czy europeistykę, handel zagraniczny i inżynierię zagrożeń środowiskowych.

Współpracujemy z: Uniwersytetem Opolskiem, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, Uniwersytetem F. Palackiego w Ołomuńcu, Lowell Milken Centre for Unsung Heroes z Fort Scott (Kansas, USA).

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         udział w wymianie międzynarodowej z Otto-Hahn Gymnasium w Landau (Niemcy),

·         udział w prowadzonych w języku angielskim lub niemieckim projektach kulturowo-językowych na Uniwersytecie Opolskim,

·         udział w wycieczkach zagranicznych do krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, między innymi na Jarmark Bożonarodzeniowy do Niemiec,

·         przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,

·         udział w warsztatach terenowych z zakresu fenologii, gleboznawstwa, hydrografii czy geomorfologii

 

 

 

 

Oznaczenie oddziału/ profilu

Humanistyczny

patronat Radia Opole  FM, Teatru Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Zie

Przedmioty rozszerzone

·         język polski, historia, rozszerzone od klasy pierwszej

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: WOS, język angielski, język niemiecki (z możliwością przystąpienia w szkole do bezpłatnego egzaminu DSD I lub DSD II i zdobycie certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie A2/B1 lub C1/ B2),

Nauczane języki

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej:  angielski lub niemiecki,

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Możliwości kontunuowania kształcenia

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje  zainteresowania  i uzdolnienia humanistyczne, a w przyszłości zamierzają zostać filologami, dziennikarzami, prawnikami, pisarzami, specjalistami PR, HR, twórcami reklam, psychologami, socjologami, filozofami.

Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska i obce, pedagogika, prawo karne i administracyjne , psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, kognitywistyka, lingwistyka stosowana i porównawcza, komparatystyka, politologia, logistyka.

Współpracujemy z Uniwersytetem Opolskim, Radiem Park, Radiem Opole, Teatrem Lalki i Aktora w Opolu, Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Ziemi Kozielskiej

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych i recytatorskich,

·         udział w warsztatach teatralnych, dziennikarskich, prawnych, społecznych i psychologicznych,

·         udział w projektach. Obecnie realizowane projekty: „Incydent na scenie”, „Znaki Szczególne”,  „W świecie mediów”, „Bliżej teatru”,

·         współpracę z: MBP, MOK, UO, Muzeum Ziemi Kozielskiej, Sądem Rejonowym  w Kędzierzynie- Koźlu,

·         pracę w mediach szkolnych: gazetce „Cegła”, telewizji TVO

·         zajęcia w ramach koła dziennikarskiego, koła teatralnego „Incydent”, fotograficznego „Varia”,

 

Facebook