';
Preloader logo

oferta oddziałów

1A – MATEMATYCZNA

Rozszerzenia:

 • Przedmiot rozszerzony przypisany do oddziału – matematyka
 • Drugi i trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: fizyka, informatyka, chemia, język angielski, język niemiecki, geografia, biologia, historia, WOS, język polski

W tej klasie proponujemy:

 • zwiększoną od klasy pierwszej liczbę godzin matematyki jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku na poziomie rozszerzonym,
 • udział w klasie drugiej w tygodniowych warsztatach matematycznych,
 • udział w ciekawych wykładach i pokazach fizycznych, prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni.  Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską i Politechniką Śląską.
 • fakultatywne zajęcia uzupełniające takie jak: logika i dowodzenie twierdzeń, rysunek techniczny, doświadczenia i niepewności pomiarowe w fizyce, rachunek różniczkowy, ekonomia w praktyce oraz kurs rysunku odręcznego dla uczniów przygotowujących się na architekturę.

Opis oddziału

Zgodnie ze specyfiką nauki w liceum klasy pierwsze realizują ten sam program na wszystkich przedmiotach, kończąc tym samym etap edukacji ogólnej. Profilowanie i kształcenie w zakresie rozszerzonym (za wyjątkiem matematyki) rozpoczyna się od klasy drugiej. Innowacyjne przedmioty uzupełniające są dobrane pod kątem doskonalenia wiedzy i umiejętności przydatnych do zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz tworzą dobry fundament do przyszłych studiów.
Ponadto uczniowie tej klasy biorą udział w ciekawych wykładach i pokazach fizycznych, prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni, wyjeżdżają na warsztaty matematyczne i wycieczki przedmiotowe.

Co potem?

Profil politechniczny przeznaczony jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach technicznych i ekonomicznych takich jak: mechanika, mechatronika, elektronika, automatyka i robotyka, matematyka, fizyka techniczna, ekonomia, zarządzanie, logistyka, budownictwo, architektura, rachunkowość i wiele innych.

1C BIOLOGICZNA

Rozszerzenia:

 • Przedmiot rozszerzony przypisany do oddziału – biologia
 • Drugi i trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: chemia, fizyka, matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki, język polski, informatyka, historia, WOS.

W tej klasie proponujemy:

 • realizowane w formie innowacji zajęcia z dietetyki,
 • udział w tygodniowych warsztatach ekologicznych organizowanych w Międzyzdrojach na terenie Wolińskiego Parku Narodowego oraz w Stednie lub Kątach Rybackich,
 • udział w ciekawych zajęciach laboratoryjnych z biologii, chemii i biotechnologii, prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską, Śląską Wrocławską oraz Uniwersytetem Wrocławskim.
 • lekcje w terenie m.in. w muzeum anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • zdobycie certyfikatu udzielania pierwszej pomocy oraz udział w programach profilaktycznych, akcjach prozdrowotnych i ekologicznych np. „Podstępne WZW”, „Znamię? Znam je!”, Akcja Walki z Głodem PCK, Szlachetna Paczka, Dni Ziemi, rejestracja dawców szpiku kostnego dla DKMS
 • fakultatywne zajęcia uzupełniające umożliwiające obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych i przyżyciowych, które uczniowie przygotowują samodzielnie,
 • zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań (Koło Chemiczne, Klub Ekologów,  Drużyna Pierwszej Pomocy, Animals).

Opis oddziału

Zgodnie ze specyfiką nauki w liceum klasy pierwsze realizują ten sam program na wszystkich przedmiotach, kończąc tym samym etap edukacji ogólnej. Profilowanie i kształcenie w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się od klasy drugiej. Innowacyjne przedmioty uzupełniające są dobrane pod kątem doskonalenia wiedzy i umiejętności przydatnych do zdawania matury na poziomie rozszerzonym oraz tworzą dobry fundament do przyszłych studiów.

Co potem?

Profil przyrodniczy przeznaczony dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach: medycyna, farmacja, biologia, chemia, rolnictwo, weterynaria, zoologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, radiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kosmetologia, ekologia, pedagogika, logopedia, biotechnologia, dietetyka, bioinżynieria i innych.

1D JĘZYKOWA 

Rozszerzenia:

 • Przedmiot rozszerzony przypisany do oddziału – język angielski lub niemiecki
 • Drugi i trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: geografia, język polski, historia, WOS, biologia, chemia, fizyka, matematyka, język angielski, język niemiecki, informatyka.

Oddział podzielony na dwie grupy:

 • I grupa – rozszerzony język angielski, realizowany równolegle w zakresie podstawowym i rozszerzonym od klasy pierwszej,
 • II grupa – rozszerzony język niemiecki, realizowany równolegle w zakresie podstawowym i rozszerzonym od klasy pierwszej.

W tej klasie proponujemy:

 • zwiększoną od klasy pierwszej liczbę godzin języka obcego jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku na poziomie rozszerzonym,
 • w grupie niemieckojęzycznej bezpłatne przystąpienie na terenie szkoły do egzaminu DSD C1/B2 (certyfikat znajomości języka niemieckiego, który ułatwi zdobycie atrakcyjnej pracy, zagranicznego stypendium lub będzie przepustką na studia w krajach niemieckojęzycznych),
 • wyjazd na wymianę młodzieży do szkoły partnerskiej w Landau in der Pfalz, a w grupie z jęz. angielskim – do kraju anglojęzycznego,
 • udział w międzynarodowych projektach,
 • udział w warsztatach językowych na uczelniach wyższych. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską.

Co potem?

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach lingwistycznych, ekonomicznych, politologicznych, prawnych, społecznych, turystycznych, menadżerskich, przyrodniczych i innych. Uzyskanie certyfikatu językowego umożliwia podjęcie studiów za granicą, ułatwia studia w kraju lub jest ważnym argumentem w CV.

1G HUMANISTYCZNA

Rozszerzenia:

 • Przedmiot rozszerzony przypisany do oddziału – język polski
 • Drugi i trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, język angielski, język niemiecki, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia.

W tej klasie proponujemy:

 • zwiększoną od klasy pierwszej liczbę godzin języka polskiego jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku na poziomie rozszerzonym,
 • udział w warsztatach prawnych, społecznych, psychologicznych i dziennikarskich na uczelniach wyższych. Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Opolskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Politechniką Opolską,
 • szeroką współpracę z mediami: Radiem Park, Radiem Opole, Telewizją Studencką Seta,
 • aktywną pracę w mediach szkolnych: w gazetce „Cegła”, kole fotograficznym VARIA oraz w szkolnej telewizji TVO,
 • udział w rozprawach sądowych.

Opis oddziału

Zgodnie ze specyfiką nauki w liceum klasy pierwsze realizują ten sam program na wszystkich przedmiotach, kończąc tym samym etap edukacji ogólnej. Profilowanie i kształcenie w zakresie rozszerzonym (za wyjątkiem języka polskiego) rozpoczyna się od klasy drugiej.
Co potem?

Profil humanistyczno-medialny przeznaczony jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych, społecznych i prawniczych takich jak: filologia polska, socjologia, historia, prawo, dziennikarstwo, administracja, psychologia, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo i wiele innych.

1S – SPORTOWA

Grupa siatkarska chłopców prowadzona pod patronatem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Rozszerzenia:

 • Dwa przedmioty rozszerzone realizowane od klasy drugiej do wyboru spośród: biologia, geografia, matematyka, język polski, historia, WOS, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia. 

W tej klasie proponujemy:

 • zwiększoną od klasy pierwszej liczbę godzin języka angielskiego, matematyki i języka polskiego  jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym,
 • dla grupy siatkarskiej:
 • specjalistyczny program szkoleniowy opracowany przez sztab szkoleniowy ZAKSY,
 • zajęcia siatkarskie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów piłki siatkowej,
 • udział w rozgrywkach siatkarskich na szczeblu krajowym,
 • odpowiednią bazę treningową, treningi w obiektach MOSiR Kędzierzyn-Koźle,
 • możliwość sportowego rozwoju,
 • zamiejscowym miejsce w bursie w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Jest to klasa dla uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności siatkarskie,  przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia.

Rekrutacja do klasy sportowej jest dwustopniowa i obejmuje zaliczenie próby sprawności fizycznej oraz osiągnięcie progu punktowego pozwalającego na przyjęcie do szkoły. Wymagany jest wniosek rodziców (druk do pobrania ze strony szkoły).

Co potem ?

Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach wyższych takich jak: AWF, fizjoterapia.

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook