';
Preloader logo

O szkole

Poznaj naszą wspaniałą historię

I Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Koźlu

I Liceum jest szkołą o niepowtarzalnej atmosferze; wielu absolwentów podkreśla wyjątkowy urok tego miejsca. Lecz to nie piękny zabytkowy budynek, ale znajdująca się w nim społeczność szkolna tworzą ten swoisty „genius loci”. To historia tysięcy życiorysów, zdarzeń, przeżyć, drobnych porażek i wielkich sukcesów.

Losy szkoły były opisywane w publikacjach, pracach naukowych czy artykułach. Ostatnimi książkami zawierającymi przyczynek do dawnych zdarzeń są: „Ślązacy i Kresowiacy” Jana Cofałki (jeden z rozdziałów książki – Duma Koźla – opisuje pierwsze powojenne lata kozielskiego liceum) oraz VI Zjazd Absolwentów, t.1 i 2 pod redakcję Ryszarda Więcka.

Nasza szkoła w mieście

Ze szkołą wiążą się nazwy trzech ulic miasta:

  • dr Wojciecha Czerwińskiego, pierwszego dyrektora LO w powojennej historii Opolszczyzny, doktora filozofii, żołnierza AK,
  • Józefa Balwirczaka, nauczyciela języka polskiego, mistrza w zawodzie i artysty plastyka,
  • oraz Karola Joncy – jednego z pierwszych absolwentów, późniejszego profesora prawa Uniwersytetu Wrocł (https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Jonca)

Osiągnięcia szkoły znalazły uznanie w oczach władz miasta i województwa; I Liceum dwukrotnie było odznaczone medalami „Za zasługi dla województwa opolskiego” (1977 i 2005) oraz „Zasłużony dla Kędzierzyna-Koźla” (2002).

Popularność szkoły

I Liceum należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych. Innowacyjność jest wpisana w szkolną praktykę. Szkoła, jako pierwsza w powiecie wprowadziła nauczanie języków w systemie międzyoddziałowym, a następnie nauczanie w takim systemie przedmiotów rozszerzonych. Jako pierwsza wprowadziła prowadzenie dokumentacji nauczania w formie e-dziennika. Innowacyjność związana jest nie tylko z przedsięwzięciami organizacyjnymi. Metody nauczania, systemy oceniania, projekty edukacyjne czy przedsięwzięcia wychowawcze to nasza stała praktyka.

O celowości podejmowanych przez kadrę wysiłków świadczy nasz wskaźnik EWD, który konsekwentnie, w każdym roku zwiększa swą wartość. Cieszą również coroczne wyniki rankingu Perspektyw – w każdym roku zajmujemy wysokie lokaty w województwie opolskim. Obecność szkoły w „rankingu” jest wyróżnieniem – na ponad 4000 liceów w Polsce punktowane jest tylko 500 szkół.

Natomiast o rosnącej popularności szkoły wnioskujemy z częstości odwiedzin  fanpage’a I LO na facebook’u. Towarzyszy nam na co dzień wyjątkowa atmosfera, przyjazna młodym ludziom. Możesz się o tym przekonać  podczas Dnia Otwartego, 26 kwietnia. Z pewnością – wzorem wcześniejszych lat – gimnazja zorganizują wycieczki w tym dniu do trzech kozielskich szkół.

Mury szkoły opuściło już parę tysięcy absolwentów. Są to setki pięknych życiorysów, karier politycznych, naukowych czy społecznych. Jakie karty historii zapisane będą w przyszłości? To zależy od kolejnych roczników gimnazjalistów, którzy tu skierują swoje kroki.

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook