';
Preloader logo

ODDZIAŁY PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

OFERTA SZKOŁY DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Oznaczenie profilu MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
Przedmioty rozszerzone

·         matematyka i fizyka, rozszerzone od klasy pierwszej,

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: informatyka, język angielski, język niemiecki

Nauczane języki

·         kontynuacja zeszkoły podstawowej: angielski lub niemiecki,

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Dla kogo jest dedykowany oddział, możliwości kontunuowania kształcenia, współpraca z uczelniami wyższymi

Oddział dedykowanyjest tym, dla których rozwiązywanie problemów matematycznych jest fascynującą przygodą, a interesuje ich poznawanie zjawisk fizycznych, nowoczesnych technologii informacyjnych i oprogramowania informatycznego stosowanego w  różnych dziedzinach życia. Skupia ludzi kreatywnych, chętnych do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Wdraża do logicznego i abstrakcyjnego myślenia, a także strategicznego planowania i algorytmicznego rozwiązywania problemów.

Zajęcia w tej klasie przygotowują do studiów na kierunkach ścisłych i technicznych: matematyka, fizyka, informatyka, astronomia, automatyka i robotyka, elektronika, budownictwo, architektura, mechatronika, na kierunkach ekonomicznych i marketingowych na najlepszych krajowych i zagranicznych uczelniach.

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         możliwość udziału w konkursach przedmiotowych m.in. Kangur Matematyczny, Mała Olimpiada Matematyczna, Turniej Fizyczny,

·         udział w klasie drugiej w tygodniowych warsztatach matematycznych,

·         udział w ciekawych wykładach i pokazach fizycznych na uczelniach wyższych oraz spotkania z naukowcami, które organizujemy w naszej auli,

·         rozwijanie swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych koła matematyczno-informatycznego,

·         udział w lidze zadaniowej i treningach maturalnych,

·         udział w projektach, np. obecnie realizowany jest projekt  Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczący bezpieczeństwa w sieci,

·         przystąpienie w szkole do bezpłatnego egzaminu DSD i zdobycie certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie C1/ B2 lub A2/B1, pod warunkiem, że jednym z wybranych rozszerzeń jest język niemiecki

Oznaczenie profilu BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Przedmioty rozszerzone

·         biologia i chemia rozszerzone od klasy pierwszej,

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: matematyka, język angielski, język niemiecki

 

Przedmioty uzupełniające ·         zamiast trzeciego przedmiotu rozszerzonego można realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające: chemia w praktyce z elementami dietetyki oraz biologia w praktyce
Nauczane języki

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej: angielski lub niemiecki,

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Dla kogo jest dedykowany oddział, możliwości kontunuowania kształcenia, współpraca z uczelniami wyższymi

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje  zainteresowania  i uzdolnienia przyrodnicze  a w przyszłości zamierzają zostać studentami medycyny, farmacji, weterynarii, fizykoterapii, biologii, biotechnologii, technologii żywienia, dietetyki, chemii, biochemii, inżynierii sanitarnej, inżynierii chemicznej ,ochrony środowiska,  ratownictwa medycznego, kosmetologii.

Współpracujemy z: Uniwersytetem Opolskim (Wydział Chemii), Politechniką Opolską (Wydział Biotechnologii), Uniwersytetem Wrocławskim (Wydział Chemii i Przyrodniczy), Uniwersytetem Jagiellońskim (Wydział Anatomii Człowieka), Uniwersytetem Śląskim (Wydział Biotechnologii).

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii, podczas których uczniowie wykonują samodzielnie  doświadczenia w nielicznych grupach, pozyskując umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami,

·         zajęcia wyjazdowe do profesjonalnych laboratoriów badawczych na Uniwersytetach Wrocławskim i Opolskim,

·         udział w tygodniowych warsztatach ekologicznych,

·         realizacje ciekawych projektów prozdrowotnych, np.: „Ratuj życie swoim szpikiem”, „Ekoqchnia – jem z głową”, „Znamię, znam je!”, „Obudź się póki HCV śpi”, „GMO”, „Tak dla krwiodawstwa”, itp.

·         spotkania z naukowcami z uczelni wyższych, które organizujemy w naszej auli,

·         rozmaite zajęcia pozalekcyjne, np.: kółko chemiczne, kółko biologiczne, kółko ekologiczne, treningi maturalne, konsultacje dla uczniów, spotkania drużyny pierwszej pomocy PCK,

·         przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,

·         działalność wolontaryjną na rzecz: Fundacji DKMS, Domu Dziecka Kędzierzynie-Koźlu, Markotu- Domu Samotnej Matki z Dzieckiem, PCK, Ośrodka Kuratorskiego, Animals, Przytuliska Dębowa, Schroniska dla zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu, RCKiK w Opolu,

·         zdobycie dodatkowych uprawnień: Certyfikat Kursu Udzielania Pierwszej Pomocy PCK oraz Certyfikat Wolontariusza DKMS-u

·         przystąpienie w szkole do bezpłatnego egzaminu DSD i zdobycie certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie C1/ B2 lub A2/B1, pod warunkiem, że jednym z wybranych rozszerzeń jest język niemiecki

Oznaczenie profilu

JĘZYKOWO-GEOGRAFICZNY

patronat instytucji Schulen: Partner der Zukunft

Przedmioty rozszerzone

·         język angielski lub niemiecki i geografia, rozszerzone od klasy pierwszej,

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: matematyka, język angielski, język niemiecki, język hiszpański.

Warunkiem jest wybranie danego języka obcego jako drugiego języka.

Nauczane języki

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej: angielski lub niemiecki,

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Dla kogo jest dedykowany oddział, możliwości kontunuowania kształcenia, współpraca z uczelniami wyższymi

Klasa językowo-geograficzna stworzona została z myślą o uczniu zainteresowanym zagadnieniami z zakresu ekonomii, gospodarki, zarządzania, który ponadto pragnie doskonalić znajomość języków obcych, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy. Absolwenci mogą studiować na wszystkich kierunkach filologicznych, ekonomicznych, ponadto mogą wybrać stosunki międzynarodowe, gospodarkę przestrzenną, gospodarkę turystyczną a także geografię, geodezję i kartografię,  geologię, turystykę, logistykę czy europeistykę, handel zagraniczny i inżynierię zagrożeń środowiskowych.

Współpracujemy z: Uniwersytetem Opolskiem, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, Uniwersytetem F. Palackiego w Ołomuńcu, Lowell Milken Centre for UnsungHeroes z Fort Scott (Kansas,USA).

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         przystąpienie w szkole do bezpłatnego egzaminu DSD i zdobycie certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie C1/ B2 lub A2/B1, pod warunkiem, że jednym z wybranych rozszerzeń jest język niemiecki,

·         udział w wymianie międzynarodowej z Otto-Hahn Gymnasium w Landau (Niemcy),

·         udział w prowadzonych w języku angielskim lub niemieckim projektach kulturowo-językowych na Uniwersytecie Opolskim,

·         udział w wycieczkach zagranicznych do krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, między innymi na Jarmark Bożonarodzeniowy do Niemiec,

·         przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,

·         udział w warsztatach terenowych z zakresu fenologii, gleboznawstwa, hydrografii czy geomorfologii

Oznaczenie profilu

Humanistyczny

patronat Radia Opole  FM

Przedmioty rozszerzone

·         język polski i WOS, rozszerzone od klasy pierwszej

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: historia, język angielski, język niemiecki,

Nauczane języki (jakie języki będą nauczane w oddziale – jeśli będzie wybór, to jaki?)

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej:  angielski lub niemiecki,

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Możliwości kontunuowania kształcenia (dla kogo dedykowany jest oddział, do jakich studiów ma przygotowywać)

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje  zainteresowania  i uzdolnienia humanistyczne, a w przyszłości zamierzają zostać filologami, dziennikarzami, prawnikami, pisarzami, specjalistami PR, HR, twórcami reklam, psychologami, socjologami, filozofami.

Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska i obce, pedagogika, prawo karne i administracyjne , psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia,kognitywistyka, lingwistyka stosowana i porównawcza, komparatystyka, politologia, logistyka.

Współpracujemy z Uniwersytetem Opolskim, Radiem Park, Radiem Opole, Teatrem Lalki i Aktora w Opolu, Teatrem Rozrywki w Chorzowie,

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale (krótko – klasy patronackie, realizowane projekty w ramach kształcenia, wymiany międzynarodowe w danym oddziale, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe w oddziale, ewentualnie dodatkowe uprawnienia możliwe do zdobycia w trakcie kształcenia, oddziały dwujęzyczne – jakie egzaminy i certyfikaty  itp.)

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych i recytatorskich,

·         udział w warsztatach teatralnych, dziennikarskich, prawnych, społecznych i psychologicznych,

·         udział w projektach. Obecnie realizowane projekty: „Incydent na scenie”, „Znaki Szczególne”,  „W świecie mediów”, „Bliżej teatru”,

·         współpracę z: MBP, MOK, UO, Muzeum Ziemi Kozielskiej, Sądem Rejonowym  w Kędzierzynie- Koźlu,

·         pracę w mediach szkolnych: gazetce „Cegła”, telewizji TVO

·         zajęcia w ramach koła dziennikarskiego, koła teatralnego „Incydent”, fotograficznego „Varia”,

·         przystąpienie w szkole do bezpłatnego egzaminu DSD i zdobycie certyfikatu znajomości języka niemieckiego na poziomie C1/ B2 lub A2/B1, pod warunkiem, że jednym z wybranych rozszerzeń jest język niemiecki

Oznaczenie oddziału

Mistrzostwa Sportowego

patronat Klubu ZAKSA S.A.

Przedmioty rozszerzone (ile, jakie, kiedy, jeśli wybór to jaki?) – zróżnicowanie dla oddziałów po PSP / gimnazjum?

·         biologia i geografia, rozszerzone od klasy pierwszej,

·         dodatkowo od klasy drugiej jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: matematyka, język angielski, język niemiecki

 

Przedmioty uzupełniające (czy w ogóle, ile, jakie?) – zróżnicowanie dla oddziałów po PSP/ gimnazjum ·         zamiast trzeciego przedmiotu rozszerzonego można realizować dodatkowe przedmioty uzupełniające pozwalających na lepsze przygotowanie do matury podstawowej: matematyka w praktyce, konteksty kulturowe w języku polskim, konwersacje w języku angielskim
Nauczane języki (jakie języki będą nauczane w oddziale – jeśli będzie wybór, to jaki?)

·         kontynuacja ze szkoły podstawowej: angielski lub niemiecki

·         drugi język do wyboru spośród: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański

Wymagania zdrowotne – jeśli są (np. oddział mistrzostwa sportowego – co trzeba dodatkowo dostarczyć od lekarza)

Warunkiem przyjęcia do oddziału sportowego jest złożenie w terminie określonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty (przełom kwietnia  maja):

·         wniosku rodzica o przyjęcie do klasy sportowej,

·         zaświadczenia od lekarza medycyny sportu o braku przeciwskazań do uprawiania sportu,

·         zgody rodzica na kształcenie w klasie sportowej,

·         zaliczenie próby sprawności fizycznej w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

Klasa będzie utworzona jeżeli co najmniej 14 kandydatów spełni powyższe wymagania.

Możliwości kontunuowania kształcenia (dla kogo dedykowany jest oddział, do jakich studiów ma przygotowywać) Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach sportu, a przede wszystkim umiejętności siatkarskie,  przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia. Zestawienie zajęć wychowania fizycznego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym daje absolwentom tej klasy możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuowania edukacji na studiach wyższych takich jak: AWF, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, trenerskich.
Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale (krótko – klasy patronackie, realizowane projekty w ramach kształcenia, wymiany międzynarodowe w danym oddziale, koła zainteresowań, zajęcia dodatkowe w oddziale, ewentualnie dodatkowe uprawnienia możliwe do zdobycia w trakcie kształcenia, oddziały dwujęzyczne – jakie egzaminy i certyfikaty  itp.)

Wszyscy, którzy wybiorą tę klasę, mogą liczyć na:

·         bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych,

·         treningi piłki prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów piłki siatkowej na obiektach sportowych klubu ZAKSA oraz Mosir-u,

·         zajęcia z trenerem przygotowania fizycznego służące  wprowadzeniu młodego zawodnika do świadomego doboru obciążeń siłowych oraz możliwości poprawy wydolności i sprawności,

·         zajęcia z fizjoterapeutą polegające między innymi  na eliminowaniu przykurczy mięśniowych,  poznaniu metod walki z nimi jak również sposobów  korygowania  wad postawy,

·         doraźne uzupełnianie procesu treningowego o zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb motorycznych i ruchowych  w lokalnym Studio Fitness,

·         możliwość awansu zawodniczego począwszy od  rozgrywek na poziomie  kadeta, juniora aż po wprowadzenie do grup seniorskich między innymi  ZAKSA Strzelce Opolskie , ZAKSA,

·         udział w ogólnopolskich  turniejach piłki siatkowej oraz obozach  sportowych,

·         bezpłatne wejścia na mecze ligowe Klubu ZAKSA,

·         zamiejscowym zapewniamy zakwaterowanie w bursie nieopodal szkoły

 

Facebook