';
Preloader logo

eduPerfect SM

Języki obce w oddziałach

W każdym oddziale przypisany jest do wyboru pierwszy język obcy: angielski lub niemiecki. Drugim językiem obcym (do wyboru) może być jeden spośród następujących:

  • język angielski,
  • język francuski,
  • język niemiecki,
  • język rosyjski
  • język włoski.

Wybór powinien być podyktowany kontynuacją, chociaż istnieje możliwość nauki od podstaw. Grupy językowe dobierane są pod kątem stopnia zaawansowania znajomości języka.

Zasady wyboru trzeciego przedmiotu

 Kształcimy według innowacyjnego, zastrzeżonego tylko dla naszej szkoły, systemu organizacji nauczania eduPerfectSM.

System ten pozwala każdemu uczniowi na wybór dwóch lub trzech rozszerzeń. Dwa pierwsze stają się rozszerzeniami kierunkowymi i związane są z profilem klasy. Trzecie rozszerzenie jest do wyboru po klasie pierwszej.

Uczniom, którzy nie decydują się na wybór trzeciego rozszerzenia system umożliwia pogłębienie wiedzy kierunkowej na przedmiotach uzupełniających. Są to autorskie innowacje pedagogiczne naszych nauczycieli, a ich propozycje zamieszczono w ofercie oddziałów.

Jednocześnie system eduPerfectSM pozwala na bardzo dobre przygotowanie każdego ucznia do matury obowiązkowej z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Ma to odzwierciedlenie w wynikach matur. Ich zdawalność w I LO osiąga 100% lub blisko 100%.

Zasady tworzenia grup międzyoddziałowych zawiera Statut naszej szkoły.

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook