';
Preloader logo

Sieć informatyczna

Początki

Początki informatyzacji szkoły to 1985 rok, gdy wicepremier Manfred Gorywoda (nasz absolwent) przywiózł w darze dla szkoły mikrokomputer Sinclair SPECTRUM – ten sam, od którego zaczęła się rewolucja informatyczna na świecie. W tym samym roku pojawił sie mikrokomputer polskiej produkcji – MERITUM. W 1988 r. szkoła partnerska w Holandii w Soest podarowała nam prawdziwego peceta z dyskiem twardym (całe 20MB!!). Potem powstała pierwsza pracownia informatyczna, oparta o komputery SPECTRAvideo. 1993 to rok, w którym Rada Rodziców kupiła szkole „prawdziwą” pracownię – komputery PC Intel 386 (pięć) i jeden 486!

Historia szkolnej sieci informatycznej sięga sierpnia w 2002 roku, gdy ówczesna pani minister edukacji Krystyna Łybacka przyznała szkole pracownię internetową z okazji święta – 55 rocznicy pierwszego egzaminu maturalnego. W kolejnych latach I LO otrzymało drugą pracownię; dwie sale komputerowe (111 i 113), tzw. centrum medialne i czytelnia zostały połączone siecią z dostępem do internetu. Sprzęt komputerowy należy do kategorii najszybciej starzejących się technologii. W latach 2012-2013 zostały wymienione komputery w większości sal i w pracowni komputerowej. Ze względu na ograniczenie przez MEN godzin z informatyki, rezygnowano z dwóch pracowni; salą 113 zawładnęła przedsiębiorczość i język francuski.

W 2008 roku nauczyciele zaczęli mówić o potrzebie wprowadzenia dziennika elektronicznego ze względu na rozrastającą się liczbę dodatkowych dokumentów, związanych z zajęciami międzyoddziałowymi. Pojawiła się konieczność objęcia siecią wszystkich sal w szkole. Dużym nakładem środków Rady Rodziców i przy wsparciu Starostwa udało się to stosunkowo szybko. Można było podjąć próby z dokumentacją komputerową.

W pierwszej połowie 2010 r. zaczął funkcjonować (obok dokumentacji papierowej) dziennik LIBRUS. Całe grono w bardzo krótkim czasie opanowało tajniki funkcjonowania systemu. Do dziennika przekonali się również rodzice, a uczniowie stwierdzili, że wszystkie wcześniejsze obawy o „totalnej rodzicielskiej inwigilacji” były zupełnie chybione. Nowy rok szkolny 2010/2011 przywitał już tylko elektroniczną wersję dokumentacji. Nauczyciele I LO ustanowili swoisty rekord wdrożenia, co podkreślali specjaliści firmy LIBRUS – 4 miesiące ćwiczeń. Normalny czas wdrażania, to jeden rok szkolny. Są w Polsce szkoły, które wprowadzały elektroniczne dzienniki przez kilka lat!

Dziś sieć szkolna przewodowa zasilana jest z dwóch źródeł: jedno galwaniczne o prędkości 250 Mb i drugie światłowodowe o prędkości 1 Tb!!! (W praktyce 300-600 Mb ).

Cały budynek i najbliższe otoczenie objęte są bezprzewodowym internetem.

Dla niewtajemniczonych: 10 w obrazku tytułowym to dziesiętne 2 zapisane binarnie (dwójkowo) Obrazek tytułowy pochodzi ze strony http://www.daniels-base.de/ccna/ccna1/das-binaere-zahlensystem

Facebook