';
Preloader logo

Do Sz. P. Rodziców

Nauczamy i wychowujemy od przeszło 100 lat! Wiemy, jak to robić dobrze!

                                                                                                     Szanowni Państwo!                                       

 

Pragnę podziękować Wam za zaufanie, którym obdarzyliście naszą szkołę.  To zaufanie zobowiązuje nas do spojrzenia na nauczanie Waszych dzieci w sposób holistyczny, czyli taki, który zapewni im rozwój w każdej dziedzinie, przygotuje do wyzwań współczesnego świata oraz zagwarantuje sukces zarówno w sferze akademickiej, jak i osobistej. Zapewne zadadzą Państwo pytanie, jak to osiągamy. Odpowiadając w skrócie:

  • I LO to szkoła przyjazna, gdzie nikt nie jest anonimowy; wspomagająca uczniów zdolnych, jak i tych mających trudności,
  • I LO to szkoła, która kładzie nacisk na wysoką jakość kształcenia, otwarta na bogatą ofertę środowiska akademickiego, współpracująca z wyższymi uczelniami, różnymi instytucjami pożytku publicznego oraz szkołami zagranicznymi,
  • I LO to szkoła nowoczesna i zinformatyzowana,
  • I LO to szkoła znająca oczekiwania i zarazem problemy współczesnej młodzieży,
  • I LO to szkoła rozwijająca i wspomagająca talenty oraz pasje uczniów, inspirująca do działania, w której każdy znajdzie przestrzeń dla siebie,
  • I LO to szkoła, która wychowuje w duchu uniwersalnych wartości, demokracji, postaw obywatelskich, w poszanowaniu godności każdego człowieka.

Dlatego z pełną odpowiedzialnością proszę, nie obawiajcie się o przyszłość Waszych dzieci, pozwólcie nam – nauczycielom, wykonywać pracę z życzliwością i zaangażowaniem, by po ukończeniu szkoły przez kolejnych absolwentów móc się cieszyć wspólnie z sukcesów Waszych dzieci, a naszych absolwentów.

Z wyrazami szacunku
 Dyrektor
 Małgorzata Targosz

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Popularność szkoły

I Liceum należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych. Innowacyjność jest wpisana w szkolną praktykę. Szkoła, jako pierwsza w powiecie wprowadziła nauczanie języków w systemie międzyoddziałowym, a następnie nauczanie w takim systemie przedmiotów rozszerzonych. Jako pierwsza wprowadziła prowadzenie dokumentacji nauczania w formie e-dziennika. Innowacyjność związana jest nie tylko z przedsięwzięciami organizacyjnymi. Metody nauczania, systemy oceniania, projekty edukacyjne czy przedsięwzięcia wychowawcze to nasza stała praktyka.

O celowości podejmowanych przez kadrę wysiłków świadczy nasz wskaźnik EWD, który konsekwentnie, w każdym roku zwiększa swą wartość. Cieszą również coroczne wyniki rankingu Perspektyw – w każdym roku zajmujemy wysokie lokaty w województwie opolskim. Obecność szkoły w „rankingu” jest wyróżnieniem – na ponad 4000 liceów w Polsce punktowane jest tylko 500 szkół.

Natomiast o rosnącej popularności szkoły wnioskujemy z częstości odwiedzin  fanpage’a I LO na facebook’u. Towarzyszy nam na co dzień wyjątkowa atmosfera, przyjazna młodym ludziom. Możesz się o tym przekonać  podczas Dnia Otwartego, 26 kwietnia. Z pewnością – wzorem wcześniejszych lat – gimnazja zorganizują wycieczki w tym dniu do trzech kozielskich szkół.

Mury szkoły opuściło już parę tysięcy absolwentów. Są to setki pięknych życiorysów, karier politycznych, naukowych czy społecznych. Jakie karty historii zapisane będą w przyszłości? To zależy od kolejnych roczników gimnazjalistów, którzy tu skierują swoje kroki.

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook