';
Preloader logo

Do Sz. P. Rodziców Gimnazjalistów

Nauczamy i wychowujemy od przeszło 100 lat! Wiemy, jak to robić dobrze!

Szanowni Państwo!                                       

 

Tegoroczna rekrutacja za nami, rozpoczął się nowy rok szkolny – pierwszy w nowej placówce Państwa dzieci. Chciałbym podziękować Państwu za zaufanie, jakim obdarzyliście nasze liceum. To zaufanie wymusza na nas taką jakość pracy w każdym obszarze, by Państwa dzieci osiągnęły sukces na miarę swoich możliwości. Zapewniam, że od dawna czynimy wszystko, by sprostać wymogom czasów – dostosować metody nauczania do nowego rodzaju pokolenia młodych ludzi, przygotować ich do egzaminu maturalnego jak najlepiej i – co niemniej ważne – przygotować Ich do życia w coraz szybciej zmieniającym się świecie. W dawnej epoce nauczycielom wystarczała konferencja na początku roku, by poprowadzić zajęcia aż do wakacji. Dziś musimy podejmować się kształcenia ustawicznego; być na bieżąco ze zmieniającymi się wymogami, technologią, przepisami prawa i Państwa oczekiwaniami. Czynimy tak, a wszystko po to, by jak najlepiej wywiązać się ze swej misji, by nie sprawić Państwu zawodu.

Mam nadzieję, że bieżący rok szkolny zakończy się nie mniejszymi sukcesami, co ubiegły.  Życzę Państwu jak największej satysfakcji z naszej pracy i dokonań Państwa (a raczej – naszych) Dzieci!

dyrektor szkoły

mgr Ryszard Więcek

naucz dyr1

Popularność szkoły

I Liceum należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych. Innowacyjność jest wpisana w szkolną praktykę. Szkoła, jako pierwsza w powiecie wprowadziła nauczanie języków w systemie międzyoddziałowym, a następnie nauczanie w takim systemie przedmiotów rozszerzonych. Jako pierwsza wprowadziła prowadzenie dokumentacji nauczania w formie e-dziennika. Innowacyjność związana jest nie tylko z przedsięwzięciami organizacyjnymi. Metody nauczania, systemy oceniania, projekty edukacyjne czy przedsięwzięcia wychowawcze to nasza stała praktyka.

O celowości podejmowanych przez kadrę wysiłków świadczy nasz wskaźnik EWD, który konsekwentnie, w każdym roku zwiększa swą wartość. Cieszą również coroczne wyniki rankingu Perspektyw – w każdym roku zajmujemy wysokie lokaty w województwie opolskim. Obecność szkoły w „rankingu” jest wyróżnieniem – na ponad 4000 liceów w Polsce punktowane jest tylko 500 szkół.

Natomiast o rosnącej popularności szkoły wnioskujemy z częstości odwiedzin  fanpage’a I LO na facebook’u. Towarzyszy nam na co dzień wyjątkowa atmosfera, przyjazna młodym ludziom. Możesz się o tym przekonać  podczas Dnia Otwartego, 26 kwietnia. Z pewnością – wzorem wcześniejszych lat – gimnazja zorganizują wycieczki w tym dniu do trzech kozielskich szkół.

Mury szkoły opuściło już parę tysięcy absolwentów. Są to setki pięknych życiorysów, karier politycznych, naukowych czy społecznych. Jakie karty historii zapisane będą w przyszłości? To zależy od kolejnych roczników gimnazjalistów, którzy tu skierują swoje kroki.

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook