';
Preloader logo

Ustala się następujące czynności i terminy przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu

Kalendarium działań

 

  TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły wszelkich niezbędnych informacji dla kandydata Do końca lutego 2020
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, za wyjątkiem klasy mistrzostwa sportowego 11 maja  – 23 czerwca 2020 22 lipca – 27 lipca 2020
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami do klasy mistrzostwa sportowego 11 maja – 20 maja 2020 22 lipca – 27 lipca 2020
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej

21 maja – 27 maja 2020

15 czerwca – 17 czerwca 2020

28 lipca – 31 lipca 2020
Podanie do publicznej wiadomości wyników próby sprawności fizycznej

10 czerwca 2020

II termin

19 czerwca 2020

7 sierpnia 2020r.
Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz innych wymaganych dokumentów lub ich poświadczonych kopii. 26 – 30 czerwca 2020r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
do 10 lipca 2020. 16 sierpnia 2020
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 13 lipca 2020. 17 sierpnia 2020
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie oryginałów dokumentów ( o ile nie zrobiono tego wcześniej). 13 – 20 lipca 2020  17 – 20 sierpnia 2020.
 Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów w szkole 21 lipca 2020. 24 sierpnia 2020
Poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc 21 lipca 2020. 24 sierpnia 2020

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

na rok szkolny 2020/2021

 

[/vc_column_text]

reklama uczennica 1

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook