';
Preloader logo

Rekrutacja elektroniczna VULCAN

Elektroniczna rekrutacja do szkół

 

Z ostatniej chwili: Rekrutacja elektroniczna rusza 29 maja 2017.

kliknij tu: NABÓR

Terminy

 

Wprowadzanie oferty edukacyjnej 2017-04-24
09:00:00
2017-05-26
15:00:00
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 2017-05-29
00:00:00
2017-06-23
00:00:00
Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów 2017-05-29
09:00:00
2017-06-26
15:00:00
Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 2017-06-23
09:00:00
2017-06-23
15:00:00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 2017-06-23
00:00:00
2017-06-27
00:00:00
Weryfikacja danych o osiągnięciach 2017-06-23
09:00:00
2017-06-30
15:00:00
     
     
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 2017-07-10
12:00:00
2017-07-10
15:00:00
Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki 2017-07-10
12:00:00
2017-07-13
15:00:00
     
Publikacja list przyjętych 2017-07-14
14:00:00
2017-07-14
16:00:00

FAQ

Odpowiadamy na najczęstsze pytania Rodziców i Kandydatów. Sądzimy, że takie pytania padną po ogłoszeniu zasad.

reklama uczennica 1

Słabo oceniam swoje szanse do oddziału cieszącego się powodzeniem. Czy jest sens wskazywania go w rekrutacji ?

Oczywiście! Należy wskazywać klasy i szkoły zgodnie ze swoim upodobaniem, a nie oceną szans. Nie da się na etapie logowania przewidzieć tego, co zadzieje się podczas właściwego przydziału uczniów.  Jeśli są one rzeczywiście niskie, system i tak przydzieli kandydata tam, gdzie są spełnione wymagania i jest miejsce.Tego nie widać na pierwszym etapie – wtedy, gdy się logujecie. Dopiero w lipcu system dokona przydziału kandydatów zgodnie z wynikami i preferencjami. Na tym etapie podejmowane są różne decyzje organizacyjne organu prowadzącego (patrz- następne pytanie). Wiele może wtedy ulec zmianie. Kandydaci poznają wyniki tych działań 10 lipca.

Czy w przypadku znacznego zainteresowania oddziałem możliwe jest powstanie dwóch klas o tym samym profilu, tak jak w ubiegłych latach?

Uchwała Zarządu Powiatu umożliwia takie rozwiązanie. Decyzję jednak podejmuje Zarząd po analizie każdego przypadku. Obserwując wyniki Waszych w każdym roku,  pytania te dotyczą najczęściej klas: biol-chem, medialnej i sportowej, do których aplikują duże liczby kandydatów.  Jeśli liczba kandydatów do oddziału przekroczy 47 osób, to szkoła w porozumieniu z Zarządem Powiatu rozważy utworzenie dwóch oddziałów o tym samym charakterze. Możliwe jest również inne rozwiązanie, polegające na modyfikacji rozszerzeń w kolejnej klasie biol-chem. W związku z dużym zainteresowaniem chemią bez biologii możemy otworzyć oddział z rozszerzoną chemią, a w miejsce biologii – matematyką lub fizyką. Byłaby to zresztą dobra alternatywa dla tych, którzy swą przyszłość wiążą z przemysłem chemicznym, lecz chcieliby podjąć studia wyższe z tej dziedziny, a w takim razie zbędne są kwalifikacje zawodowe i po trzech latach można zacząć studiowanie. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko w przypadku, gdy do oddziału C zgłosi się ponad 47 chętnych, a decyzja Zarządu będzie pozytywna.

Zalogowałam się na stronie naboru. Czy to już wystarczy?

Nie! należy jeszcze wydrukować odpowiednie dokumenty i zanieść je do szkoły pierwszego wyboru. Proszę uważnie czytać zasady rekrutacji, zamieszczone na stronie VULCAN. Wszyscy kandydaci do I LO, którzy mają jakiekolwiek problemy z elektronicznym naborem, są mile widziani w sekretariacie I LO lub w czytelni. Pomożemy!

Czy po ewentualnym negatywnym wyniku rekrutacji możliwa jest jakaś ścieżka odwoławcza?

Organem odwoławczym od decyzji komisji  rekrutacyjnej jest dyrektor szkoły. Po ogłoszeniu wyników naboru (opublikowaniu list) można składać odwołania na piśmie do dyrektora I LO.

Na jakiej zasadzie może być przyjęty ktoś, kto był odrzucony w pierwszym terminie?

10 lipca opublikujemy listy zakwalifikowanych. Od tego dnia będziemy oczekiwali na potwierdzenie woli kontynuowania nauki w naszej szkole.  Zdarza się, że pojedyncze osoby zakwalifikowane do I LO decydują się na przejście do szkół poza powiatem i województwem. Wtedy zwalnia się miejsce na liście oddziału. Zdarzają się także przejścia między oddziałami, które również umożliwiają przyjęcie kolejnych osób. Bywa, że kandydaci  dołączają kolejne (i ważne dla rekrutacji) zaświadczenia i oświadczenia, co zmienia ich pozycję na liście. Zresztą, istnieje wiele przypadków indywidualnych, i każdy jest wnikliwie rozpatrywany.

Czy można od razu złożyć oryginał świadectwa, który pozostanie w szkole od razu jako potwierdzenie?

Tak, w tym roku jest to możliwe.

Czy można wybrać matematykę jako przedmiot rozszerzony w drugiej klasie będąc w biol-chem?

Zgodnie z ofertą szkoły – tak. Jest jednak warunek, który określa Statut LO – musi powstać odpowiednio liczna grupa międzyoddziałowa. W dotychczasowej historii szkoły mieliśmy już rok szkolny z taką grupą.

Jak zwiększyć swoje szanse przyjęcia do I LO?

Należy wskazać jak największą ilość oddziałów. Należy pamiętać, że do klasy sportowej obowiązywał test sprawności. Kandydaci do klasy „s” mogą wskazać 5 oddziałów, pozostali – najwyżej 4. Trzeba pamiętać, że kolejność wskazywania oddziałów odgrywa rolę podczas procesu kwalifikowania kandydatów.

Gdzie w czasie wakacji można będzie zasięgać informacji o naborze?

Pozostańcie w kontakcie przez stronę internetową, Fanpage I LO i oczywiście – odwiedzając sekretariat szkoły.

Jeśli ktoś dostanie się do szkoły np. w Opolu czy w Gliwicach, a potem zmieni zdanie i będzie chciał się przenieść do I LO – czy to możliwe?

Teoretycznie tak, w procesie odwoławczym. Będzie to zależało od ilości uzyskanych punktów w innej szkole. Ale – przy okazji pytania – chcielibyśmy podkreślić, że nasz powiat dysponuje jedną z lepszych ofert edukacyjnych w województwie. To oczywiste, że im większe miasto, tym większa ilość kombinacji rozszerzeń, profili czy zawodów. Jednak to, czym dysponujecie na miejscu, zaspokaja praktycznie wszystkie potrzeby. Nie warto poświęcać pobytu w domu rodzinnym i swoim środowisku w imię jakiejś „mody” na naukę w miastach wojewódzkich. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że w każdym roku szkolnym przyjmujemy zmęczonych dojazdami lub mieszkaniem poza domem uczniów, którzy zaryzykowali podjęcie nauki w dużych ośrodkach, a jednak wrócili pełni rozczarowań. Mimo ostrzeżeń, takie sytuacje zdarzają się w każdym roku. Nie eksperymentujcie z własną przyszłością. Na miejscu z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Zasady i terminy

Bądźcie pewni, że w naszej szkole udzielimy wszelkiej pomocy w utworzeniu konta, logowaniu
do systemu rekrutacji elektronicznej i wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.
Będzie można również wydrukować dokumenty  w bibliotece szkolnej

Dalsze szczegóły niebawem

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook