W piątek, 17 marca, dyrektor I Liceum podpisał umowę o współpracy z Politechniką Opolską. Jak sam powiedział: „Cieszę się, że mogłem otworzyć kolejne (po Uniwersytecie Opolskim przyp. red.) drzwi laboratoriów