';
Preloader logo

Koła i organizacje

Zajęcia pozalekcyjne stanowią wyjątkowo bogatą ofertę

W naszej szkole uczniowie mają realny wpływ na projektowanie swojej przyszłości. Zgłaszają własne pomysły, a my pomagamy w ich realizacji. W minionym roku szkolnym z inicjatywy uczniów rozpoczęła działalność szkolna Telewizja Ogólnokształcąca, która przygotowuje programy informacyjne z życia szkoły. Dziś dysponujemy własnym studio i podstawowym sprzętem. Znajdź TVO na facebook’u lub YouTube

W szkole działa wiele kół zainteresowań, a do najpopularniejszych należą:

 • PCK,
 • redakcja gazetki „CEGŁA”,
 • Akademia I Liceum,
 • Szkolna telewizja TVO,
 • Amnesty International,
 • Koło Fotograficzne VARIA,
 • Koło Teatralne INCYDENT,
 • Koło Ekologiczne EkoLogi
 • Koło chemiczne,
 • Koło biologiczne,
 • SKS,
 • wolontariat I LO.

Tworzymy i uczymy tworzyć

„CEGŁA” – gazetka szkolna od 15 lat . Od tylu już lat opisujemy, recenzujemy i kreujemy rzeczywistość. Należymy do grona najlepszych gazetek szkolnych województwa opolskiego. Rozwijamy pasje  uczniów naszego liceum, uczestnicząc w warsztatach  dziennikarskich, odwiedzając siedziby radia, telewizji oraz wytwórni filmowej. Wspieramy zdolności literackie, językowe, muzyczne i plastyczne młodzieży. Inicjujemy i wspieramy działalność charytatywną, nie tylko w szkole, ale i poza nią. Tworzymy zgrany zespół pomysłowych ludzi.

Dbamy o zdrowie i uczymy o nie dbać

Przeprowadzamy liczne akcje prozdrowotne: „Czy wiesz, co jesz?”, „Żywność genetycznie modyfikowana” „ „Tak dla krwiodawstwa” „Obudź się, póki wirus HCV śpi” . Mamy kilku laureatów  Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Uczestniczymy w zajęciach muzyczno-ruchowych i ćwiczeniach w szkolnej siłowni, co daje nam możliwość zadbania o tężyznę fizyczną, piękną sylwetkę i dobre zdrowie. Możemy pochwalić się licznymi sukcesami w wielu dyscyplinach sportu.

Poznajemy i uczymy poznawać

Od października 2015 roku realizujemy chyba najciekawszy projekt edukacyjny w powiecie. Organizujemy i prowadzimy w każdą środę zajęcia w ramach AKADEMII I LO, na które składają się wykłady kadry akademickiej (historyków, etyków, politologów), nauczycieli licealnych oraz innych profesjonalistów w swoich zawodach (prawników, dziennikarzy, urzędników). Młodzież uczestniczy także w warsztatach oraz zajęciach laboratoryjnych na uczelniach. Do marca br. odbyło się 21 spotkań, w których wzięło udział ponad 500 uczniów. Projekt służy wzbogacaniu wiedzy i rozwijaniu pasji naszej młodzieży, przygotowując ją do studiów.

Dyskutujemy i uczymy dyskutować

Organizujemy debaty oksfordzkie, na których wyrażamy własne opinie na kontrowersyjne tematy, uczymy się zajmować stanowisko w sprawie, nabywamy umiejętności kulturalnej i merytorycznej dyskusji.

Organizujemy dyskusje panelowe pod nazwą Młodzież rozmawia… . Z zaproszonymi ekspertami , zawodowo zajmującymi się danym problemem,  omawiamy trudne tematy np. przemoc, sposoby reakcji oraz uzyskiwanie pomocy; zadajemy pytania, dyskutujemy i zdobywamy informacje jak pomóc potrzebującym.

Działając w Szkolnej Grupie Amnesty International, walczymy o prawa człowieka i przeciwstawiamy się próbom jego łamania, organizując różnego rodzaju akcje obywatelskie, wystawy i happeningi. W trakcie Maratonu Pisania Listów, bijemy rekordy ilości napisanych listów w obronie praw człowieka we wszystkich tych przypadkach, gdzie są one łamane.

Dwa razy w miesiącu spotykamy się w Szkolnym Dyskusyjnym Klubie Filmowym, oglądamy filmy, uczymy się interpretacji symboliki i języka filmowego, dyskutujemy i znajdujemy własną opinię na poruszony w filmie problem.

Pokonujemy (słabości) i uczymy pokonywać

Szkolny Klub Sportowy „Licealista” daje młodzieży szansę rozwijania sportowych pasji praktycznie we wszystkich dyscyplinach. U nas możesz być super szachistą, lekkoatletą, koszykarzem, siatkarzem… Położenie naszej szkoły sprzyja turystyce pieszej, Nordic Walking a nawet pływaniu na kajakach. Jeżeli nie lubisz zajęć na „świeżym powietrzu” możesz pograć w tenisa stołowego lub skorzystać ze szkolnej siłowni. Dysponujemy również bogatą bazą sprzętu fitness, który ułatwi Ci osiągnięcie wymarzonej sylwetki i zadbanie o zdrowie. Dołącz do nas, czekamy na Ciebie!

Opiekujemy się i uczymy opiekuńczości

Od 10 lat jako młodzi krwiodawcy Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi ratujemy życie i zdrowie wielu pacjentów opolskich szpitali. Oddaliśmy ponad 1000 litrów krwi w ramach akcji „Młoda Krew Ratuje Życie”.

W Szkolnym Klubie Animals pomagamy istotom, które same nie potrafią prosić o pomoc. Nie jest nam obojętny los zwierząt bezdomnych, porzuconych i okaleczonych.  Działamy w różnych projektach, m. in. „Bar u Mruczka i Azora”, „Mayday dla Azora, SOS dla Mruczka”, „Złotówka na wirtualną adopcję psa”. W ramach przeprowadzonych akcji w bieżącym roku uzbieraliśmy i przekazaliśmy do schroniska ponad 200 kg karmy oraz adoptowaliśmy z miejskiego schroniska psa Zuzę.

Szkolne Koło PCK uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka. Prowadzimy wolontariat  w Domu Dziecka,  wspomagamy Dom Samotnej Matki z Dzieckiem , zbierając żywność i odzież. Dzięki akcji  „Ratuj życie swoim szpikiem”,  organizowanej we współpracy z DKMS-em, udało nam się zarejestrować ponad trzystu potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Działając w Szkolnym Wolontariacie Olimpiad Specjalnych, aktywnie uczestniczymy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez środowiskowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Jako wolontariusze-sportowcy bierzemy udział w treningach i zawodach gier zespołowych zunifikowanych na szczeblu województwa.

Pomagamy i uczymy pomagać

WOLONTARIAT

Od września 2001 roku w naszym liceum działa wolontariat. Grupa wolontariuszy w każdym roku szkolnym składa się z 30-50 uczniów. Angażujemy się w całoroczny program działań sportowych i społecznych Olimpiad Specjalnych, których celem jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach, zawodach i imprezach rekreacyjno-sportowych.

Nasza praca polega na pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów sportowych na szczeblu miasta, województwa oraz kraju, a także zagospodarowaniu czasu zawodnikom między startami (wioska olimpijska). Nasze działanie otwiera nam drogę do zawarcia nowych znajomości i przyjaźni. Dzięki bezinteresownej pomocy zdobywamy nowe doświadczenia życiowe i cieszymy się z sukcesów naszych podopiecznych. Nasz wolontariat jest wrażliwy na ludzkie potrzeby a praca w tej organizacji jest dla nas źródłem ogromnej radości i satysfakcji.

Jesteśmy empatyczni i uczymy empatii

SK HDK

Od 10 lat młodzi krwiodawcy Szkolnego Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy I LO im. H. Sienkiewicza ratują życie i zdrowie wielu pacjentów opolskich szpitali. Klub rozpoczął działalność we wrześniu 2006r. w celu:

 • zachęcenia uczniów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi,
 • poszerzenia grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się,
 • promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności szkolnej i lokalnej,
 • zrzeszenia pełnoletniej młodzieży zainteresowanej krwiodawstwem i donacją szpiku.

Od 10 lat aktywnie i z sukcesami uczestniczymy w kolejnych edycjach Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” w ramach, którego oddaliśmy blisko 1000 l krwi.

Dbamy o świat i uczymy o niego dbać

Koło ekologiczne EkoLogi

Sprzeciwiamy się polityce traktowania środowiska jako „dobra niczyjego”. Budzimy w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu oraz w skali globalnej. Pomagamy zrozumieć współzależności człowieka i środowiska. Inspirujemy do oceny własnego stylu życia i postawy wobec środowiska. Rozwijamy umiejętność dokonywania w życiu codziennym wyborów korzystnych dla środowiska. Rozwijamy wrażliwości na problemy środowiska, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie.

Stwarzamy warunki do zdobywania informacji, pogłębiania wiedzy i umiejętności poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie akcji społeczno-promocyjnych w swoim regionie.
 2. Współpracę z instytucjami środowiska lokalnego (Urzędem Miasta, Miejską Biblioteką Publiczną, Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” , Fundacją Ośrodka Edukacji Ekologicznej).
 3. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 4. Odwiedzanie muzeów i miejsc ochrony przyrody.
 5. Organizowanie debat, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie nurtujących nas problemów,
 6. Udział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych, na przykład „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”, „Elektroodpady – proste zasady”, „Dzień Ziemi”.
 7. Udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.
 8. Udział w konkursach ekologicznych.

Prezentujemy i uczymy się prezentować

Szkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Jedną z dorocznych imprez I LO jest odbywajacy się tradycyjnie w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Impreza ta ma ponad dwudziestoletnią tradycję w naszej szkole, jej początki sięgaja bowiem wczesnych lat 90. XX w. Celem zawsze było i jest propagowanie nauki języków obcych poprzez śpiew i dobrą zabawę, przy jednoczesnym odkrywaniu młodych talentów wokalnych, choreograficznych, tanecznych i instrumentalnych. Młodzież I LO co roku chętnie i licznie bierze udział w konkursie, a sama impreza sprawia, że 21 marca uczniowie nie tylko nie myślą o wagarach, ale chcą barć udział w koncercie KPOJ w auli, ponieważ wydarzenie to ma wspaniałą atmosferę i jest świetnym pomysłem na uczczenie pierwszego dnia wiosny.

Niemal od początków imprezy w I LO organizacją konkursu zajmują się nauczyciele I LO – Sylwia Pieczyk i Witold T. Szkodziński.

Wybrane linki do blogów kół i organizacji

Tutaj znajdziesz więcej informacji związanych z działalnością niektórych kółek i organizacji. Kliknij link wybranego bloga.

org VARIA 00

org ekologi

Szkolne koło fotograficzne VARIA i teatr INCYDENT                                                                       Szkolne Koło EKOlogi

org sks

org wolontariat (2)

Szkolny Klub Sportowy                                                                                                                               Szkolny Wolontariat

niemiecki1

11 logo TVO

  Szkolna Telewizja TVO

Egzamin DSD II (certyfikat jęz. niem.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pobierz numer wrześniowy

pobierz numer październik-listopad

pobierz numer grudzień

pobierz numer luty 2019

pobierz numer kwiecień-maj 2019

pobierz numer październikowy 2019

pobierz numer listopadowy 2019

pobierz numer grudniowy 2019

pobierz numer styczniowy 2020

pobierz numer wrzesień-październik 2020

pobierz numer październik-listopad 2020

pobierz numer grudzień 2020

pobierz numer luty – marzec 2021

pobierz numer październik 2021

pobierz numer listopad 2021

pobierz numer grudzień 2021

pobierz numer styczeń-luty 2022

pobierz numer marzec-kwiecień 2022

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook