';
Preloader logo

Strefa kandydata

PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH

PODRĘCZNIKI DLA KLAS PIERWSZYCH

Wykaz podręczników na starcie

DLACZEGO MY?

DLACZEGO MY?

Tędy dowiedz się dlaczego warto wybrać naszą szkołę. Pomożemy Ci podjąć najlepszą decyzję odnośnie Twojej przyszłości.

Zdobądź certyfikat DSDI/DSDII

Zdobądź certyfikat DSDI/DSDII

REGULAMINY I TERMINY NABORÓW ORAZ NABÓR VULCAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

REGULAMINY I TERMINY NABORÓW ORAZ NABÓR VULCAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Nabór elektroniczny VULCAN

Opinie o nas

Jednym z ważnych źródeł informacji o szkole są opinie jej uczniów i absolwentów. Spytajcie o nas swoje koleżanki i kolegów. Albo zajrzyjcie tu – zgromadziliśmy trochę wypowiedzi uczniów i absolwentów.

I Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Koźlu

I Liceum jest szkołą o niepowtarzalnej atmosferze; wielu absolwentów podkreśla wyjątkowy urok tego miejsca. Lecz to nie piękny zabytkowy budynek, ale znajdująca się w nim społeczność szkolna tworzą ten swoisty „genius loci”. To historia tysięcy życiorysów, zdarzeń, przeżyć, drobnych porażek i wielkich sukcesów. Losy szkoły były opisywane w publikacjach, pracach naukowych czy artykułach. Ostatnią książką zawierającą przyczynek do dawnych zdarzeń jest „Ślązacy i Kresowiacy” Jana Cofałki. Jeden z rozdziałów książki – Duma Koźla – opisuje pierwsze powojenne lata kozielskiego liceum.

Nasza szkoła w mieście

Ze szkołą wiążą się nazwy trzech ulic miasta:

dr Wojciecha Czerwińskiego – dyrektora LO w powojennej historii Opolszczyzny, doktora filozofii, żołnierza AK.

Józefa Balwirczaka – nauczyciela języka polskiego, mistrza w zawodzie i artysty plastyka.

Karola Joncy – jednego z pierwszych absolwentów, późniejszego profesora prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. (Karol Jonca w Wikipedii)

Osiągnięcia szkoły znalazły uznanie w oczach władz miasta i województwa; I Liceum dwukrotnie było odznaczone medalami „Za zasługi dla województwa opolskiego” (1977 i xxxx, 2005) oraz „Zasłużony dla Kędzierzyna-Koźla” (2002).

Popularność szkoły

I Liceum należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych. Innowacyjność jest wpisana w szkolną praktykę. Szkoła, jako pierwsza w powiecie wprowadziła nauczanie języków w systemie międzyoddziałowym, a następnie nauczanie w takim systemie przedmiotów rozszerzonych. Jako pierwsza wprowadziła prowadzenie dokumentacji nauczania w formie e-dziennika. Innowacyjność związana jest nie tylko z przedsięwzięciami organizacyjnymi. Metody nauczania, systemy oceniania, projekty edukacyjne czy przedsięwzięcia wychowawcze to nasza stała praktyka.

O celowości podejmowanych przez kadrę wysiłków świadczy nasz wskaźnik EWD, który konsekwentnie, w każdym roku zwiększa swą wartość. Cieszą również coroczne wyniki rankingu Perspektyw – w każdym roku zajmujemy wysokie lokaty w województwie opolskim. Obecność szkoły w „rankingu” jest wyróżnieniem – na ponad 4000 liceów w Polsce punktowane jest tylko 500 szkół.

Natomiast o rosnącej popularności szkoły wnioskujemy z częstości odwiedzin  fanpage’a I LO na facebook’u. Towarzyszy nam na co dzień wyjątkowa atmosfera, przyjazna młodym ludziom. Możesz się o tym przekonać  podczas Dnia Otwartego, 26 kwietnia. Z pewnością – wzorem wcześniejszych lat – gimnazja zorganizują wycieczki w tym dniu do trzech kozielskich szkół.

Mury szkoły opuściło już parę tysięcy absolwentów. Są to setki pięknych życiorysów, karier politycznych, naukowych czy społecznych. Jakie karty historii zapisane będą w przyszłości? To zależy od kolejnych roczników gimnazjalistów, którzy tu skierują swoje kroki.

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook