';
Preloader logo

Zajęcia dodatkowe

Akademia I Liceum

Wśród wszystkich propozycji zajęć dodatkowych pozalekcyjnych, największym przedsięwzięciem innowacyjnym naszej szkoły jest Akademia I Liceum. Jest to system organizacji zajęć pozalekcyjnych, mających na celu poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin, rozwijających zainteresowania i mających wpływ na kształtowanie osobowości – wrażliwości, krytycyzmu i lepszego poznania współczesnych problemów. jeśli nie znajdujesz realizacji swoich pasji w kołach i organizacjach lub praca w nich jest dla Ciebie niewystarczającym sposobem na samorealizację – wstąp do Akademii I LO!

Akademia Umiej I LO (59)

Akademia I Liceum

Regulamin Akademii I Liceum Ogólnokształcącego

przy I Liceum Ogólnokształcącym

im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

   1. Akademia I LO jest organizacją szkolną działającą przy I Liceum Ogólnokształcącym im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.

   2. Akademia I LO to zorganizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów I LO lub w razie potrzeb dla uczniów innych szkół. Za organizację roku akademickiego, w tym planowanie i organizowanie zajęć edukacyjnych odpowiedzialni są wszyscy pracownicy dydaktyczni I Liceum Ogólnokształcącego. Każdy z uczniów I LO ma prawo przystąpić do Akademii.

   3. Akademia I LO posiada swoją grupę zamkniętą na portalu społecznościowym Facebook – nazwaną: „AKADEMIA1LO”.

   4. Grupa „AKADEMIA1LO” jest głównym sposobem komunikacji między słuchaczami a prelegentami Akademii I LO oraz miejscem, w którym będzie publikowany harmonogram i tematyka zajęć.

   5. Akademia I LO posiada swoje logo zgodne ze wzorem:

logo akademia LO

   1. Zajęcia mogą przybrać formę dowolną, w tym: warsztatów,wykładów, debat, laboratoriów-form atrakcyjnych dla słuchaczy. Zajęcia mogą być prowadzone przez zaproszonych prelegentów.

   2. W ramach Akademii I LO działa SKF – Szkolny Klub Filmowy – jako integralna część zajęć Akademii. Szkolny Klub Filmowy posiada swoją grupę zamkniętą na portalu społecznościowym Facebook – nazwaną: „SKF”.

   3. Zajęcia odbywają się blokowo, co tydzień, z tym że co drugi tydzień odbywają się spotkania Szkolnego Klubu Filmowego. W roku szkolnym występuje około 15 dni roboczych Akademii I LO

   4. Zajęcia Akademii odbywają się co drugą środę po dwa bloki tematyczne równocześnie. Zajęcia rozpoczynają się na 7 lekcji.

   5. Zajęcia podzielone są na następujące bloki przedmiotowe:

a) MATEMATYCZNO-FIZYCZNY – matematyka, fizyka, informatyka

b) PRZYRODNICZY – chemia, biologia, geografia, wychowanie fizyczne

c) JĘZYKOWY – język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

d) HUMANISTYCZNY – język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o kulturze

e) FILOZOFICZNO-ETYCZNY – religia, etyka

   1. Każdy uczeń I LO ma prawo wyboru danego bloku przedmiotowego lub pojedynczych zajęć Akademii , którymi jest zainteresowany.

   2. Uczestnictwo w danych zajęciach jest potwierdzone podpisem prowadzącego na karcie zaliczeniowej, której wzór wraz z instrukcją wypełniania jest dołączony do niniejszego regulaminu.

   3. Uczestnictwo w zajęciach danego bloku przedmiotowego przelicza się na jedną ocenę cząstkową z wagą 5 z jednego przedmiotu danego bloku przedmiotowego zgodnie ze wzorem:

Ilość potwierdzonych obecności

Ocena

5

5

4

4

3

3

2

1

   1. Uczestnictwo w zajęciach danego bloku przedmiotowego mogą być wymienione na oceny jedynie z tego bloku przedmiotowego.

   2. O wymianie podpisów potwierdzających uczestnictwo na ocenę cząstkową decyduje jeden z nauczycieli danego bloku przedmiotowego, nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu w ramach regularnych zajęć I LO.

   3. Uczestnictwo ucznia w zajęciach jest dobrowolne, jednak ilość miejsc na niektórych zajęciach może być ograniczona z powodów logistycznych

Rok akademicki 2015/2016

pieczęć szkoły

KARTA ZALICZENIOWA

Imię i nazwisko słuchacza:___________________________________________________

Klasa:___________________________________________________________________

Profil w I Liceum im. Henryka Sienkiewicza:_____________________________________

Jest uprawniony do zamiany punktów uzyskanych w trakcie roku akademickiego na oceny cząstkowe z wybranych przez siebie przedmiotów.

Lp

Imię i nazwisko wykładowcy

Temat

Nr Bloku*)

data

podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Uzyskane punkty przeznaczam na ocenę z przedmiotu/przedmiotów:

__________________________________

podpis słuchacza

______________

*) Legenda – bloki przedmiotowe. W tabeli wstaw odpowiedni numer bloku przedmiotowego:

 1. MATEMATYCZNO-FIZYCZNY – matematyka, fizyka, informatyka

 2. PRZYRODNICZY – chemia, biologia, geografia, wychowanie fizyczne

 3. JĘZYKOWY – język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

 4. HUMANISTYCZNY – język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, wiedza o kulturze

 5. FILOZOFICZNO-ETYCZNY – religia, etyka

Harmonogram zajęć

Rok akademicki rozpoczniemy 5 października. Niebawem szczegóły uroczystości oraz plan zajęć na nowy rok.

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook