Co to jest DSD I i DSD II?

Certyfikat językowy DSD (Deutsches Sprachdiplom) der Kultusministerkonferenz (Stałej Konferencji Ministrów Kultury Landów Republiki Federalnej Niemiec) jest egzaminem z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów i uczennic szkół zagranicznych przeprowadzanym na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP.

Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) certyfikat ten można zdobyć na różnych poziomach, nasi uczniowie zdają go na poziomie DSD I, dokładnie A2 lub B1 oraz na poziomie DSD II, czyli B2 lub C1. Egzamin DSD  przeprowadzany jest nieodpłatnie i w naszej szkole. Zdają go uczniowie z rozszerzonym programem języka niemieckiego.

Certyfikat DSD II uprawnia do studiowania na wszystkich wyższych uczelniach i uniwersytetach w Niemczech. Egzamin DSD I jest przeprowadzany co roku w marcu a DSD II w listopadzie. Egzamin składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej:

  • część ustna składa się z dwóch części: pierwsza to rozmowa na narzucony temat oraz druga, która obejmuje prezentację wybranego przez ucznia tematu oraz krótką rozmowę na jej temat.
  • część pisemna obejmuje:

– produkcję tekstu – zdający ma za zadanie napisać krótki tekst  np. artykuł do gazetki szkolnej na poziomie DSD I lub wypracowanie/rozprawkę na poziomie DSD II;

– rozumienie tekstu czytanego (DSD I i DSD II);

–  rozumienie ze słuchu (DSD I i DSD II).

Punkty z egzaminu pisemnego są sumowane z punktami z egzaminu ustnego. Test pisemny jest sprawdzany w Niemczech, a egzamin ustny przeprowadzany jest w naszej szkole. W skład komisji wchodzi egzaminator oddelegowany z Niemiec oraz nauczyciele germaniści z naszej szkoły, którzy mają do tego uprawnienia egzaminacyjne.

Od 1994 roku I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza należy do sieci szkół „Schulen: Partner der Zukunft” oraz jest centrum egzaminacyjnym Deutsches Sprachdiplom I i Deutsches Sprachdiplom II z języka niemieckiego.

Portret szkoły znajduje się pod linkiem:

https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/europa/pol/i-liceum-kedzierzyn-kozle.html