Wymiana ze szkołą partnerską Otto-Hahn-Gymnasium w Landau in der Pfalz trwa od 2004 roku. Projekt trwa dwa tygodnie, a jego tematyką jest nasza wspólna historia.
Landau to miasto położone wśród nadreńskich winnic w Nadrenii Palatynacie, podczas pobytu w Niemczech uczniowie mają możliwość
zwiedzenia miast Heidelberg i Spiry.