Proponowane rozszerzenia:

I.     język polski,

II.      biologia,

III.    geografia lub język angielski (do wyboru).

Nauczane języki obce:

I – język kontynuacja ze szkoły podstawowej: język angielski;

II – język – język niemiecki z możliwością bezpłatnego zdobycia certyfikatu DSDI lub DSDII

Proponowane zajęcia dodatkowe zajęcia kreatywne w zakresie treningu funkcji poznawczych
Możliwości kontynuowania kształcenia

Nauka w tym oddziale przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, biologii geografii lub angielskiego.

Absolwenci mogą studiować na kierunkach: psychologia, psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, coaching, behawiorystka zwierząt, zoopsychologia, pedagogika, andragogika, terapia zajęciowa, doradztwo zawodowe, socjologia, resocjalizacja, stosunki międzynarodowe, politologia, biologia, kognitywistyka, pielęgniarstwo, fizjoterapia, filologia polska, prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, medioznawstwo. Ponadto mogą wybrać kierunki: ekonomiczne, stosunki międzynarodowe, gospodarkę przestrzenną, gospodarkę turystyczną, a także geodezję, geologię, turystykę, logistykę, europeistykę, handel zagraniczny i inżynierię zagrożeń środowiskowych.

Informacje uzupełniające istotne dla uczniów kształcących się w oddziale Profil jest przeznaczony dla  uczniów zainteresowanych biologią (zwłaszcza ludzkim zachowaniem), lubiących język polski i literaturę (bo to ona opisuje emocje) oraz tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat społeczeństwa i świata oraz specyfiki myślenia psychologicznego, co pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego.. Dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym umożliwi uczniom zrozumienie zagadnień z zakresu edukacji globalnej, ekonomii, gospodarki, zarządzania oraz pozwoli doskonalić znajomość języków obcych, aby łatwiej odnaleźć się na międzynarodowym rynku pracy.
W tej klasie będziesz mogła/ mógł
 • Brać udział w lekcjach interpretacji lektur w kontekście psychologicznym i filozoficznym;
 • Poznawać organizm człowieka z uwzględnieniem ludzkiej psychiki, osobowości i relacji międzyludzkich;
 • Przygotować się do konkursów i olimpiad o tematyce biologicznej i psychologicznej (np. Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu, Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Neurobiologicznej Brain Bee itp.);
 • Spojrzeć globalnie na problemy współczesnego świata,
 • Poznać ludzi z wielu krajów świata, biorąc udział w międzynarodowych projektach i wymianach,
 • Przygotować się do aktywnego kształtowania współczesnego świata, wolnego od ksenofobii i nienawiści,
 • Realizować projekty Erasmus+, eTwinning, PNWM, CEO, PAH i innych lub realizować własny projekt w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii,
 • Zdać egzaminy DSD będące przepustką na studia i do pracy w krajach niemieckojęzycznych,
 • Uczestniczyć w zajęciach kreatywnych z zakresu edukacji klimatycznej lub praw człowieka.
 • Poznać elementy prawa, zasady debaty oraz rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie, a także współpracować z organizacjami lokalnymi i pozarządowymi.
 • Realizować projekty społeczne CEO, PAH i innych lub realizować własny projekt w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii;
 • Uczestniczyć w kreatywnych warsztatach w ramach treningu interpersonalnego lub treningu funkcji poznawczych;
 • Uczestniczyć w zajęciach organizowanych we współpracy z PPPP, Instytutem Psychologii UO, Wydziałem Biologii UŚ itp.