Kandydatko, Kandydacie,

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie,

Misją naszej szkoły jest wspieranie młodych ludzi w życiowym rozwoju. Stawiamy na wszechstronny rozwój ucznia: naukowy, społeczny, emocjonalny, kulturalny i fizyczny. W naszym przekonaniu dobrze wykształcony człowiek to osoba o szerokich horyzontach, świadoma siebie, niezależna w myśleniu, która potrafi widzieć więcej i głębiej, a w swoim sposobie patrzenia uwzględnia dobro człowieka i świata.

Naszą ofertę adresujemy do młodych ludzi, którzy w sposób świadomy chcą się uczyć i są gotowi wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość.

Pracujemy w sposób nowoczesny, a nasze metody nauczania i oceniania podążają za zmianami społecznymi. Uczymy krytycznego myślenia, samoświadomości i odpowiedzialności za wybory. Zaszczepiamy w naszych uczniach chęć uczenia się przez całe życie i rozwijamy wewnętrzną motywację do nauki. Uświadamiamy, że uczenie się to proces, w którym sposoby na zdobywanie doświadczeń i wiedzy są bardzo różne, a droga którą przebywamy w procesie uczenia jest równie ważna jak efekt końcowy. Łącząc tradycyjne i nowoczesne metody nauczania udzielamy konstruktywnej informacji zwrotnej  wybór postepowania pozostawiając uczniowi. W ten sposób dajemy uczniom poczucie sprawstwa i przygotowujemy do przejęcia odpowiedzialności za swoje życie.

Nasz absolwent ma świadomość, że nauka jest procesem, który nigdy się nie kończy, a rozwój naukowy powinien iść w parze z rozwojem osobistym.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. My jesteśmy dla każdego ucznia.

Dyrektorka

Małgorzata Targosz

Nasza misja

 

Wspieramy młodych ludzi w życiowym rozwoju, kształcimy ich niezależność intelektualną oraz uważność na potrzeby człowieka i świata.

 

Misja ta wskazuje nam kierunek i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji.

 

Dzięki temu tworzymy  szkołę uważną, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia i pełnienia różnych ról społecznych.

 

Podążając za misją pracujemy w zwinny sposób, w którym metody nauczania i oceniania dostosowujemy do zachodzących zmian społecznych i wymogów współczesnego świata. Uczymy krytycznego myślenia, otwartości na naukę, odwagi zadawania pytań i podejmowania działań. Rozwijamy samoświadomość i uczymy odpowiedzialności za dokonane wybory.

Nasze wartości

·        Szacunek – działamy w dobrej wierze szanując godność człowieka.

·        Współpraca – działamy jako jeden zespół, przez co jesteśmy silniejsi.

·        Odwaga – do wyzwań podchodzimy z otwartym umysłem i elastycznie.

·        Odpowiedzialność – działamy w sposób godny zaufania, przejmując odpowiedzialność za efekt.

·        Kompetencja – stale inwestujemy w swój rozwój we wszystkich obszarach ważnych w życiu.

Jak uczymy?

·        W centrum uwagi jest uczeń i jego potrzeby rozwojowe.

·        Pracujemy warsztatowo i laboratoryjnie, nadajemy praktyczny sens nauce.

·        Rozwijamy zdolność myślenia, stawiamy na rozwój kompetencji przyszłości.

·        Angażujemy uczniów w proces uczenia się stosując odwrócone techniki i uczenie się nawzajem od siebie.

·        Rozwijamy motywację wewnętrzną wdrażając do uczenia się przez całe życie.

·        Stawiamy ambitne cele i podajemy kryteria sukcesu, dzięki czemu uczeń wie do czego dąży.

·        Koncentrujemy się na istotnych treściach, przez co uruchamiamy dogłębne uczenie się.

Jak oceniamy?

·        Uczenie to proces, doceniamy postęp.

·        Informujemy co i jak będzie oceniane, nie zaskakujemy uczniów.

·        Stosujemy ocenę sumującą wyrażoną w procentach, która dokładnie odzwierciedla postęp.

·        Stosujemy ocenianie kształtujące, które pomaga się uczyć.

·        Udzielamy konstruktywnej informacji zwrotnej, nie kategoryzujemy.

Jakie tworzymy relacje?

 

·        Traktujemy się z życzliwością.

·        Komunikujemy się bez przemocy.

·        Słuchamy potrzeb.

·        Redukujemy stres.

·        Współdziałamy w projektowaniu edukacji.

Jak pracują nauczyciele?

 

·        Wspierają.

·        Towarzyszą.

·        Motywują do rozwoju.

·        Aranżują sytuacje edukacyjne.

·        Stale się rozwijają, mają pasje.