Po sukcesach w międzynarodowych projektach edukacyjnych eTwinning nasza szkoła została częścią społeczeństwa Erasmus+. Właśnie zakończony został projekt KA 210 „My sustainable future. Moja zrównoważona przyszłość.” realizowany wspólnie ze szkołami z Turcji i Hiszpanii. Projekt, którego byliśmy koordynatorem, zdobył grant w wysokości 60 tysięcy euro. Były to działania ekologiczne, skupiające się na ochronie środowiska i poszerzeniu wiedzy z zakresu bioróżnorodności. Bazując na założeniach idei 3R- reduce, reuse and recycle uczniowie wymieniali się swoimi doświadczeniami i korzystali z dobrych praktyk, wprowadzając w życie nowe umiejętności ekologiczne.
Kolejny projekt, związany z ekologią i ochroną wody zaczynamy właśnie teraz. Nosi tytuł „Our future in one water drop”. Będziemy go realizować ze szkołami z Włoch oraz z Grecji przez najbliższe 18 miesięcy.