Polsko-izraelskie spotkania młodzieży.

Logo Logo

 

Zainspirowani przez Ambasadę Izraela w Polsce i organizację Humanities nasze liceum postanowiła nawiązać współpracę ze średnią szkołą Ian Ramon w Hod HaSharon w Izraelu. Po wymianie maili i pierwszych spotkaniach online nauczycieli odpowiedzialnych za projekt, w grudniu 2020, rozpoczynamy pracę nad projektem. Chęć współpracy wyraziło 18 uczniów naszej szkoły (i około 15 ze szkoły w Izraelu). Przygotowujemy aktualnie pierwsze z 3 spotkań, na których będziemy poznawać się wzajemnie, dowiadywać się o życiu w naszych krajach, zwyczajach, kuchni, świętach, nauce i pracy, rozrywkach, podejmiemy trudne tematy historyczne dotyczące stosunków polsko-żydowskich i zastanowimy się nad przyszłością naszą, naszych krajów i świata, w obliczu wyzwań współczesności. Harmonogram spotkań jest następujący :

  1. 27.01.2021 – Today – wzajemne poznanie się, życie w naszych krajach dzisiaj,
  2. 15.03.2021 – Yesterday – historia.
  3. 15.04.2021 – Tomorrow – jak widzimy przyszłość.

Każde spotkanie będzie trwało około 4 godzin, z przerwami. Będzie składać się z części wspólnej, ale też z pracy w małych zespołach, po 3-4 osoby z każdego kraju. Pozwoli to na stworzenie miłej atmosfery, sprzyjającej nawiązywaniu dobrych kontaktów międzyludzkich. Nauczyciele polscy i izraelscy będą służyli pomocą i radą, ale największą rolę odegrają uczniowie. Będą uczyli się współpracy, również w zespole wielokulturowym, zarządzania, organizacji czasu, użycia nowoczesnych narzędzi informatycznych. Wszystkie spotkania będą odbywały się w języku angielskim, co pozwoli na lepsze jego opanowanie.

Spotkania mają cel edukacyjny, ale też są okazją do poznania nowych przyjaciół. Liczymy, że młodzi ludzie poznają siebie nawzajem, dowiedzą się o życiu w kraju nowych przyjaciół, porozmawiają o historii i wyzwaniach przyszłości.

Great News! Niedawno zakończyło się pierwsze spotkanie naszych uczniów z uczniami z Izraela… Spotkania z cyklu Polish-Israeli Online meetings. Okazało się, że wszyscy uczniowie są obywatelami świata, nastolatkami pełnymi pasji i zainteresowań, a różnice kulturowe nie miały znaczenia. Patrząc na roześmianych, otwartych i tolerancyjnych uczniów obu grup, można by powiedzieć….tędy droga…czekamy na więcej!

4 marca 2021 r. odbyły się kolejne warsztaty w ramach „Polsko-izraelskich spotkań młodzieży”. Pani dr Marzanna Pogorzelska, Rzecznik d/s równego traktowania i pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego poprowadziła zajęcia dotyczące trudnych relacji polsko-żydowskich. Były one kontynuacją spotkania sprzed tygodnia, kiedy to Pan Jacek Biliński zapoznał młodzież z historią Żydów w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyła grupa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu.
Jak zawsze było ciekawie i inspirująco.

 

28 IV to dzień wielkich przygotowań do wielkiego finału naszej wymiany polsko-izraelskiej online. Finał odbędzie się jutro. Trzymajcie kciuki. Nasze głowy parują od pomysłów i pytań do naszych zagranicznych partnerów 🙂