Międzynarodowy projekt nauki obywatelskiej konsorcjum FORTHEM w naszej szkole.

19 i 24 lutego studentki Uniwersytetu Opolskiego z pierwszego roku licencjatu socjologii, pierwszego roku studiów magisterskich Intercultural Communication, oraz pierwszego roku studiów magisterskich filologii angielskiej zainaugurowały zajęcia z uczniami klas drugich naszego Liceum, podczas lekcji Wiedzy o Społeczeństwie z zakresu rozszerzonego,na temat szeroko pojętych problemów wielojęzyczności i wielokulturowości w polskich szkołach.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu prowadzonego przez pracownię Multilingualism in Schools and Higher Education, powstałej w ramach konsorcjum Uniwersytetów Europejskich FORTHEM. Pilotażowa część projektu prowadzona jest na Uniwersytecie Jyväskylä (Finlandia), gdzie prace terenowe już się zakończyły, oraz na Uniwersytecie Opolskim, gdzie właśnie trwają; w najbliższych miesiącach do projektu na szerszą skalę włączony zostanie również Uniwersytet w Walencji (Hiszpania). Koordynatorem polskiej części projektu jest mgr Marcin Deutschmann z Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego (a jednocześnie doktorant na Wydziale Filologicznym). W zespole badawczym są również dr Elżbieta Nieroba z Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej, a także z Instytutu Językoznawstwa prof. Dorota Brzozowska, dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO, dr Katarzyna Buczek oraz dr Marzanna Pogorzelska.

Szczegółowe tematy badań oraz problemy badawcze uczniowie i uczennice wybierają samodzielnie podczas kolejnych warsztatów, pracując w małych grupach ze studentkami oraz pod opieką doświadczonych badaczy i badaczek z Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej oraz Instytutu Językoznawstwa.

Korzyści płynące z realizacji projektu są nie tylko naukowe, ale również dydaktyczne i społeczne. Uczniowie i uczennice nauczą się na czym polegają naukowe metody rozwiązywania problemów, pogłębią swoją wrażliwość na istotne kwestie społeczne oraz rozwiną umiejętność krytycznego myślenia; będą mogli uczyć się od doświadczonych koleżanek – studentek Uniwersytetu Opolskiego.