W tym roku nasze liceum zaczęło realizować innowację „Czas na eTwinning!”.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

Innowacja „Czas na eTwinning!” – to zajęcia przeznaczone dla grupy uczniów (pośrednio i nauczycieli) zainteresowanych szeroko rozumianą współpracą międzynarodową. Jest wiele zalet  uczestnictwa w projektach eTwinning.

Program stawia minimum wymagań. Chętnym do stworzenia projektu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Nie wymaga nakładów finansowych i związanych z tym skomplikowanych formalności i procedur – zarejestrowany użytkownik ma dostęp do licznych, bezpłatnych narzędzi, za pomocą których może rozpocząć i prowadzić współpracę. Oferowane narzędzia są łatwe w obsłudze i bezpieczne dla uczniów, którzy mają możliwość skorzystania z nich bez obaw ingerencji z zewnątrz i dostępu do nieodpowiednich treści.

Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy. Sami chętnie szukają nowych informacji, uczą się nowych słów i zwrotów, aby ciekawiej zaprezentować swoją wiedzę partnerom.

W ramach innowacji w tej chwili realizowane są trzy projekty międzynarodowe.

„AmbasssadEUrs for Promoting EU Values”  – państwa członkowskie: Turcja, Rumunia, Hiszpania, Austria, Włochy, Portugalia, Grecja, Gruzja, Chorwacja, Francja, Armenia i Polska . Językiem komunikacji jest język angielski. Każda szkoła jest ambasadorem swojego kraju. Głównym celem jest zaprezentowanie swojego dziedzictwa narodowego oraz poznanie historii, kultury i tradycji innych krajów.

How is Cultural Heritage (both tangible and intangible) passed on from generation to generation in our countries? – cel tego projektu jest bardzo podobny do poprzedniego: przedstawienie dziedzictwa narodowego Polski, jednak jest to projekt z mniejszą ilością uczestników. Językiem komunikacji jest język angielski, jednak ze względu na udział dwóch szkół francuskich w projekcie bierze udział grupa z klas pierwszych, która uczy się języka francuskiego. Kraje członkowskie: Francja, Polska, Portugalia, szkoła francuska w Meksyku, Turcja.

 

Oba projekty będą trwały do czerwca 2021 roku.

Trzecim projektem jest świąteczna akcja Let’s make our Christmas much better, która jest formą zabawy i służy przybliżeniu europejskich tradycji świątecznych. Jest to projekt krótki, a biorą w nim udział Hiszpania, Mołdawia, Polska, Rumunia, Portugalia, Chorwacja, Turcja, Gruzja, Holandia, Włochy, Albania, Litwa i Francja.

 

Czym jest narodowe dziedzictwo? To pierwsze z pytań, które musieli zadać sobie nasi eTwinnerzy.

Dziedzictwo narodowe nazywane jest czasem dziedzictwem kulturowym i stanowi zasób rzeczy materialnych i niematerialnych, podlegających prawnej ochronie z uwagi na zrozumiale i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne. Ma ono ogromne znaczenie dla rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego. Jego znajomość pozwala upamiętniać m.in. wydarzenia historyczne, a także kultywować poczucie piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.

Dziedzictwo materialne obejmuje budynki, przedmioty, dokumenty, książki, działa sztuki, zaś niematerialne składa się z takich aspektów kultury jak: zwyczaje, tradycje, praktyki, religia czy język. Możemy wyróżnić jeszcze dziedzictwo naturalne z cała jego bioróżnorodnością.

Dziedzictwo narodowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń i świadczy o korzeniach społeczeństwa, o tożsamości narodowej. Poznając je możemy wyróżnić cechy charakterystyczne dla  polskiej kultury, z drugiej strony – uświadomić sobie, że jesteśmy częścią uniwersalnych wartości Europy.

Christmas traditions in Poland

Pierwsza gwiazdka