';
Preloader logo

Kalendarz roku szkolnego

Najważniejsze daty w bieżącym roku szkolnym

Szanowni Państwo!

W tym miejscu znajdzie się 14 września kalendarz ważniejszych wydarzeń w szkole. Na konsultacje z Radą Rodziców oczekuje jeszcze parę spraw; spotykamy się 13 września, by je omówić, a także wybrać w każdej klasie Rady Oddziałów. W trójce rodziców powinna znaleźć się jedna osoba – delegat Do rady Rodziców I LO.

xxx

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook