';
Preloader logo

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


Lp. Zdarzenie Data
1. Konferencja RP – zatwierdzenie wyników klasyfikacji (egzaminy poprawkowe), analiza wyników egzaminu maturalnego 2018, organizacja roku szkolnego 2018/2019, ilościowa analiza dokonanego naboru 30 sierpnia 2018r.
2.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach wolnych szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

15 października 2018r.

2 listopada 2018r.

2  stycznia 2019r.

2 maja 2019r.

6,7, 8 maja 2019r.

3. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2018r.
4.

Konferencja RP – plan nadzoru, zatwierdzenie planu pracy szkoły, wstępne informacje o klasach pierwszych.

Zebranie informacyjne dla rodziców

12 września 2018r.
5. Szkolenie BHP 26 września 2018r.
6. Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 30  września 2018r.
7. Dzień Edukacji – akademia 12 października  2018r.
88.8. Zebranie dla rodziców. Konferencja RP 7 listopada 2018r.
9.

Zebranie dla rodziców połączone z jasełkami, jarmarkiem.

Warsztaty RP

12 grudnia 2018r.
10. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018r.
11. Studniówka klas trzecich 12 stycznia 2019r.
12.

Klasyfikacja pierwszy okres. SSIRO

Zebranie informacyjne dla rodziców.

16 stycznia 2019r.
13. Rozpoczęcie II semestru nauki 17 stycznia 2019r.
14. Konferencja podsumowująca I semestr. Ocena wykonania zadań szkoły za I okres i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 23 stycznia 2019r.
15. Ferie zimowe 28 – 10 stycznia 2019r.
16. Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych 7 lutego 2019r.
17. Konferencja RP – SSIRO, materiały promocyjne. 13 lutego 2019.
18. Zebranie wstępnych deklaracji o wybranych rozszerzeniach wśród uczniów klas pierwszych do 8 marca 2019r.
19. Podanie propozycji ocen rocznych i oceny z zachowania uczniom klas trzecich 25 marca 2019r.
20. Zebranie informacyjne dla rodziców. Poinformowanie rodziców uczniów klas trzecich o przewidywanych ocenach  rocznych, włącznie z oceną z zachowania. Konferencja RP 27 marca 2019r.
21. Konferencja RP, klasyfikacja klas III, podanie kandydatów do wyróżnień 17 kwietnia 2019r.
22. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.
23. Zakończenie nauki klas III, pożegnanie abiturientów 25 kwietnia 2019r.
24. Ustny egzamin maturalny 6-25 maja 2019r.
25. Pisemny egzamin maturalny  6 -23 maja 2019r.
26. Dni wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na egzamin maturalny  6,7,8 maja 2019r.
27. Podanie propozycji ocen rocznych i oceny z zachowania uczniom klas I i II 21 maja 2019r.
28. Zebranie dla rodziców klas I i II, poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych, włącznie z oceną z zachowania Konferencja RP – sprawozdanie z realizacji projektów 22 maja 2019r.
29.

Tydzień wycieczek szkolnych, zielone szkoły itp.

(kl I, II)

3-10 czerwca 2019r.
30. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

3-8 czerwca 2019r.

(ustne)

3-19 czerwca 2019r.

(pisemne)

31. Konferencja klasyfikacyjna klas I i II 17 czerwca 2019r.
32. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla młodzieży 21 czerwca 2019r.
33. Ferie letnie

1 lipca-31sierpnia

2019 r.

34. Rozdanie świadectw maturalnych (wychowawcy klas trzecich) 4  lipca  2019 r.
35. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 27 czerwca 2019r.
36. Rekrutacja do klas pierwszych Czerwiec – lipiec 2019r.
37. Poprawkowy pisemny egzamin maturalny 20  sierpnia 2019
38. Poprawkowy ustny egzamin maturalny 20-21 sierpnia 2019
39. Egzaminy poprawkowe 26-27 sierpnia 2019
40. Praca w zespołach zadaniowych nad planem pracy szkoły na rok 2018/2019 27-28 sierpnia 2019
41. Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020 29 sierpnia 2019

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook