';
Preloader logo

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


LP Zdarzenie Data
1. Konferencja RP – podsumowująca i rozpoczynająca 29 sierpnia 2019r.
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

11 października 2019

31 października 2019

4,5,6  maja 2020

12 czerwca 2020

25 czerwca 2020 .

3. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 2 września 2019
4.

Konferencja RP – plan nadzoru.

Zebranie informacyjne dla rodziców

11 września 2019r.
5. Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych 30 września 2019r.
6. Konsultacje dla rodziców. 6 listopada 2019 r
7. Zebranie dla rodziców połączone z jarmarkiem. 18 grudnia 2019r.
8. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 1 stycznia 2020r.
9. Studniówka klas trzecich 25 stycznia 2020r.
10.

Klasyfikacja pierwszy okres.

 

15 stycznia 2020r.
11. Rozpoczęcie II semestru nauki 16 stycznia 2020r.
12. Konferencja podsumowująca I semestr. Ocena wykonania zadań szkoły za I okres i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

22 stycznia 2020r.

 

13. Zebranie 29 stycznia
14. Bal charytatywny – restauracja Sobieski. 1 lutego 2020r.
15. Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych i weryfikacja deklaracji. 7 lutego 2020r.
16. Ferie zimowe 10 – 23 lutego 2020r.
17. Zebranie wstępnych deklaracji o wybranych rozszerzeniach wśród uczniów klas pierwszych liceum trzyletniego do 15 marca 2020r.
18. Podanie propozycji ocen rocznych i oceny z zachowania uczniom klas trzecich 24 marca 2020r.
19. Zebranie informacyjne dla rodziców. Poinformowanie rodziców uczniów klas trzecich o przewidywanych ocenach  rocznych, włącznie z oceną z zachowania. 25 marca 2020r.
20. Wiosenna przerwa świąteczna

9  kwietnia –

14 kwietnia 2020r

21. Konferencja RP, klasyfikacja klas III, podanie kandydatów do wyróżnień 17  kwietnia 2020r.
22. Zakończenie nauki klas III, pożegnanie abiturientów 24 kwietnia 2020r
23. Dzień otwarty 27 kwietnia 2020r.
24. Ustny egzamin maturalny 4-22 maja 2020r.
25. Pisemny egzamin maturalny 4 -21 maja 2020r.
26. Podanie propozycji ocen rocznych i oceny z zachowania uczniom klas I i II 26 maja 2020r.
27. Zebranie dla rodziców klas I i II, poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych, włącznie z oceną z zachowania Konferencja RP – sprawozdanie z realizacji projektów 27 maja 2020
28. Tydzień wycieczek szkolnych, zielone szkoły itp. (kl I, II) 1-5 czerwca 2020
29. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

1-6 czerwca ustne 2020

1-19 czerwca pisemne 2020

30. Konferencja klasyfikacyjna klas I i II 19 czerwca 2020r.
31. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla młodzieży 26 czerwca 2020r
32. Prace nad uporządkowaniem dokumentacji kończącej rok szkolny 2019/2020 29-30 czerwca 2020
33. Konferencja podsumowująca 1 lipca
34. Rozdanie świadectw maturalnych (wychowawcy klas trzecich) 3 lipca  2020 r.
35. Rekrutacja do klas pierwszych czerwiec-lipiec 2020
36. Poprawkowy pisemny egzamin maturalny 25  sierpnia 2020
37. Poprawkowy ustny egzamin maturalny 25 sierpnia 2020
38. Egzaminy poprawkowe 25 sierpnia 2020
39. Praca w zespołach zadaniowych nad planem pracy szkoły na rok 2020/2021 25 – 31 sierpnia 2020
40. Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021 28 sierpnia 2020

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook