';
Preloader logo

dziennik VULCAN

Dziennik elektroniczny

Do zainteresowania się  cyfrową dokumentacją skłoniła nas nasza rozpoznawalna już cecha – innowacyjność, oraz prowadzenie nowatorskiej (ówcześnie) organizacji pracy szkoły – dużej ilości zajęć międzyoddziałowych. Każde takie zajęcia wymagały odrębnego dziennika. Dane z wszystkich dzienników międzyoddziałowych musiały trafiać także do dzienników poszczególnych klas.  Ta swego rodzaju „papierologia” była bardzo czasochłonna. Nie dziwi zatem determinacja nauczycieli, którzy zaledwie jeden semestr wdrażali się w nowe technologie, prowadząc dokumentację nauczania dwutorowo: klasycznie i elektronicznie. Od września 2010 r. szkoła zrezygnowała z papierowych dzienników.

Nową technologię umożliwiła też szkolna sieć logiczna, duże techniczne przedsięwzięcie. Dziś dysponujemy siecią przewodową chronioną i bezprzewodową, ogólnodostępną.

Dziennik VULCAN dla rodziców

Wobec coraz powszechniejszego stosowania urządzeń przenośnych (smartfony i tablety), polecamy aplikacje do tych technologii. Wszelkie uwagi do funkcjonowania dziennika, sprawy haseł dostępu dla rodziców oraz uczniów, rozwiązujemy jak najszybciej. Prosimy o kontakt drogą mailową lub osobiście – przez sekretariat szkoły.

Informacje o aplikacjach mobilnych           Dostęp do dziennika

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook