Z SIENKIEWICZEM BLIŻEJ ZAKSY!

 

Klasa objęta patronatem Klubu ZAKSA, daje możliwość trenowania z pierwszoligowym klubem ZAKSA Strzelce Opolskie, zajęcia sportowe prowadzą wykwalifikowani trenerzy, byli zawodnicy klubu ZAKSA.

Skierowana do uczniów, którzy chcą nabywać i doskonalić umiejętności siatkarskie przy jednoczesnym zdobywaniu wykształcenia. Absolwenci tej klasy mają możliwość podjęcia kariery sportowej lub kontynuacji edukacji na studiach wyższych, takich jak : Akademia Wychowania Fizycznego, fizjoterapia, turystyka i rekreacja, rehabilitacja, trenerskich.

 

Przedmioty rozszerzone:

 

1.       biologia,

2.       geografia,

3.       język angielski/język niemiecki z programem DSD/matematyka

Języki:

 

1.       I język – angielski lub niemiecki z programem DSD

2.       II język – jeden spośród: niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

1.       język polski,

2.       matematyka,

3.       język obcy,

4.       biologia lub geografia

 

Siatki godzin:

I II III IV
biologia 3 4 3 2
geografia 3 3 4 2
niemiecki DSD/ angielski/matematyka +2 +2 +2

 

TRENUJ Z NAMI, UCZ SIĘ NAMI!

Do pobrania

Oświadczenie test sprawności

Wniosek rodzica