KLASA HUMANISTYCZNA W SIENKIEWICZU: BLIŻEJ KULTURY, BLIŻEJ CZŁOWIEKA

Solidnie przygotujemy Cię do matury z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Rozwiniemy Twoje pasje literackie, dziennikarskie, teatralne, filmowe. Przygotujemy Cię do konkursów, turniejów, olimpiad. Zaangażujemy do pracy metodą projektu. Rozwiniemy umiejętności współpracy z każdym.

Promujemy kreatywność oraz wspieramy samorozwój młodego człowieka.

 

Przedmioty rozszerzone:

 

1.       Język polski,

2.       historia,

3.       WOS

Języki:

 

1.       I język – angielski lub niemiecki z programem DSD

2.       II język – jeden spośród: niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

1.       język polski,

2.       matematyka,

3.       język obcy,

4.       historia lub WOS

 

Siatki godzin:

I II III IV
Język polski 6 6 6 6
historia 3 3 4 4
WOS 2 3 3 2

 

KLASA HUMANISTYCZNA W SIENKIEWICZU – DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ!